You are here

Privacyreglement/GDPR

AZ Delta hecht veel belang aan uw privacy. We willen als ziekenhuis op een wettelijke, correcte en transparante wijze omgaan met uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wet op de gegevensbescherming of GDPR (General Data Protection Regulation). Daarom is het belangrijk dat u zo goed en volledig mogelijk wordt geïnformeerd over de wijze waarop het ziekenhuis uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt.

Patiëntendossier

Dat we als ziekenhuis uw gegevens verwerken is logisch en maakt onderdeel uit van de goede zorgverlening die wij u willen aanbieden. Bijvoorbeeld op basis van een zorgvuldig bijgehouden elektronisch patiëntendossier waarin al uw medische gegevens veilig worden bewaard. Maar ook al is de verwerking evident, de bescherming van uw persoonsgegevens moet steeds maximaal gegarandeerd worden.

Meer info over de gegevensdeling en -verwerking

Meer info over uw patiëntendossier

Privacyreglement patiënten

In overeenstemming met de wetgeving voor de bescherming van persoonsgegevens hebben wij een privacyreglement opgesteld voor de patiënt. Dit privacyreglement geeft een overzicht van uw rechten en plichten wanneer we spreken over de 'verwerking van uw persoonsgegevens'.

Het kan dan gaan over

  • identificatiegegevens: naam, adres, rijksregisternummer...
  • financiële, administratieve en sociale gegevens: lidmaatschap ziekenfonds, voorlopige bewindvoering...
  • medische, paramedische en verpleegkundige gegevens
  • aanstelling vertrouwenspersoon
  • wilverklaring...

Meer info in het privacyreglement voor patiënten.

Privacyreglement sollicitanten

Er bestaat ook een privacyreglement voor de gegevens van sollicitanten

Info: DPO AZ Delta, 28 juni 2021