You are here

Privacyreglement/GDPR

AZ Delta hecht veel belang aan je privacy. We willen als ziekenhuis op een wettelijke, correcte en transparante wijze omgaan met je persoonsgegevens in overeenstemming met de wet op de gegevensbescherming of GDPR (General Data Protection Regulation). Daarom is het belangrijk dat je zo goed en volledig mogelijk wordt geïnformeerd over de wijze waarop het ziekenhuis je persoonsgegevens verzamelt en verwerkt.

Patiëntendossier

Dat we als ziekenhuis je gegevens verwerken is logisch en maakt onderdeel uit van de goede zorgverlening die wij je willen aanbieden. Bijvoorbeeld op basis van een zorgvuldig bijgehouden elektronisch patiëntendossier waarin al je medische gegevens veilig worden bewaard. Daarbij verzekeren we je dat we je persoonsgegevens maximaal beschermen.

Meer info over de gegevensdeling en -verwerking

Meer info over je patiëntendossier

Privacyreglement patiënten

In overeenstemming met de wetgeving voor de bescherming van persoonsgegevens hebben wij een privacyreglement opgesteld voor de patiënt. Dit privacyreglement geeft een overzicht van je rechten en plichten wanneer we spreken over de 'verwerking van je persoonsgegevens'.

Het kan dan gaan over

  • identificatiegegevens: naam, adres, rijksregisternummer...
  • financiële, administratieve en sociale gegevens: lidmaatschap ziekenfonds, voorlopige bewindvoering...
  • medische, paramedische en verpleegkundige gegevens
  • aanstelling vertrouwenspersoon
  • wilverklaring...

Meer info in het privacyreglement voor patiënten.

Gebruik gegevens patiëntendossier klinisch wetenschappelijk onderzoek

AZ Delta is een ziekenhuis dat onderzoek uitvoert en streeft naar innovatie. Gegevens uit uw patiëntendossier kunnen worden gebruikt voor klinisch wetenschappelijk onderzoek. Als dit gebeurt, zal de commissie medische ethiek van AZ Delta u hiervan op de hoogte brengen.

De verwerking van uw gegevens gebeurt volgens de geldende Wetgeving inzake bescherming van persoonlijke levenssfeer en gegevensbescherming.

Wenst u niet dat uw gegevens gebruikt worden voor klinisch wetenschappelijk onderzoek? Dan kan u hiervoor bezwaar maken via dit formulier. Let wel, bij bezwaar tegen gebruik van gegevens uit het patiëntendossier, betekent dit ook dat overblijvend lichaamsmateriaal dat werd verzameld bij uw behandeling in AZ Delta, niet zal kunnen gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek.

Privacyreglement sollicitanten

Er bestaat ook een privacyreglement voor de gegevens van sollicitanten

Info: GDPR-officer AZ Delta, 26 januari 2024