You are here

Wat verwachten wij van u?

 • Het is belangrijk dat je correcte en volledige info geeft over je gezondheidstoestand, je medicatiegebruik en je identiteit. Het identificatiebandje rond je pols, bij een opname, mag je voor je eigen veiligheid niet verwijderen.
  Het is uiteraard nodig de voorgeschreven therapie en medicatie zorgvuldig op te volgen.
   
 • U helpt ons door op tijd te komen en te verwittigen als je niet kan komen.
   
 • We vragen je de privacy en de rust van de andere patiënten te respecteren.
  Om privacyredenen kan je geen foto’s nemen van patiënten, medewerkers of artsen. Als je toch graag een foto wil voor privégebruik, vraag dan altijd even naar de toestemming van artsen of zorgverleners.
   
 • Wederzijds respect vormt de basis voor contacten tussen medewerkers, patiënten en bezoekers. 
   
 • In het ziekenhuis is geen plaats voor denigrerende of discriminerende opmerkingen, agressief gedrag of andere vormen van bedreiging. 
  We begrijpen dat het frustrerend kan zijn om te moeten wachten in het ziekenhuis of misschien niet altijd meteen de nodige informatie te krijgen, en dat de ongerustheid over de situatie groot kan zijn, maar toch is het nooit verantwoord om in woorden of daden gewelddadig te worden. De medewerkers, verpleegkundigen en artsen doen zeker hun uiterste best maar worden soms ook geconfronteerd met omstandigheden die het hen moeilijk maken om een goeie service te verlenen bv op de spoed wanneer er veel patiënten die erg dringend hulp nodig hebben tegelijk binnenkomen.