You are here

Wat verwachten wij van u?

Het is belangrijk dat u correcte en volledige info geeft over uw gezondheidstoestand, uw medicatiegebruik en uw identiteit. Het identificatiebandje rond uw pols, bij een opname, mag u voor uw eigen veiligheid niet verwijderen.

Het is uiteraard nodig de voorgeschreven therapie en medicatie zorgvuldig op te volgen.

U helpt ons door op tijd te komen en te verwittigen als u niet kan komen.

We vragen u de privacy en de rust van de andere patiënten te respecteren.
Om privacyredenen kunt u geen foto’s nemen van patiënten, medewerkers of artsen. Als u toch graag een foto wil voor privégebruik, vraag dan altijd even naar de toestemming van artsen of zorgverleners.

Wederzijds respect vormt de basis voor contacten tussen medewerkers, patiënten en bezoekers.