You are here

Epidurale infiltratie als pijnbehandeling

Gewone verzekerden ziekenfonds

Prestatienummer = 202834

Gemiddelde ligduur = dagziekenhuis

 

Gemeenschappelijke kamer

Eénpersoonskamer

Verblijfskost

 

€ 55

Geneesmiddelen

± € 5

± € 5

Implantaten & medische hulpmiddelen

 

 

Ereloon arts

0 voor patiënt

(bedrag betaald door ziekenfonds)

max dubbele van gewone ereloon

Ereloonsupplement arts

0

€ 71

Diversen

volgens gebruik

volgens gebruik

TOTAAL

€ 5 tot € 10

€ 130 tot € 150

BELANGRIJK!

  • Alle kosten die het verblijf en de verzorging met zich meebrengen, worden op de ziekenhuisfactuur geplaatst. De ziekenhuisfactuur geeft aan welk bedrag de patiënt betaalt en welk bedrag het ziekenfonds of de (arbeidsongevallen)verzekeraar betaalt. De prijsraming in tabel hierboven is een indicatie van de kostprijs voor rekening van de patiënt op basis van de tarieven zoals bekend op 28 juni 2021. Aangezien de kostprijs door heel wat elementen wordt bepaald, kan deze variëren: aantal ligdagen, geneesmiddelengebruik, voor de behandeling / ingreep gebruikte materialen.

‘Diversen’ in tabel hierboven is de kostprijs voor o.m. het gebruik van de telefoon op de kamer, een fles water, het verblijf van personen die de patiënt vergezellen...

 

Met verhoogde tegemoetkoming

Prestatienummer = 202834

Gemiddelde ligduur = dagziekenhuis

 

Gemeenschappelijke kamer

Eénpersoonskamer

Verblijfskost

 

€ 55

Geneesmiddelen

± € 5

± € 5

Implantaten & medische hulpmiddelen

 

 

Ereloon arts

  0 voor patiënt (bedrag betaald door ziekenfonds)

 

Ereloonsupplement arts

0

€ 71

Diversen

volgens gebruik

volgens gebruik

TOTAAL

€ 5 tot € 10

€ 130 tot € 150

Niet aangesloten bij een ziekenfonds

Prestatienummer = 202834

Gemiddelde ligduur = dagziekenhuis

 

Gemeenschappelijke kamer

Eénpersoonskamer

Verblijfskost

€ 105

€ 160

Geneesmiddelen

± € 10

± € 10

Implantaten & medische hulpmiddelen

 

 

Ereloon arts

€ 71

€ 71

Ereloonsupplement arts

0

€ 71

Diversen

volgens gebruik

volgens gebruik

TOTAAL

€ 185 tot € 200

€ 310 tot € 350

Info: dienst beleidsinformatie AZ Delta, 28 juni 2021