You are here

Galblaasverwijdering

Gewone verzekerden ziekenfonds

Prestatienummer = 242465

Gemiddelde ligduur = 1 dag

 

Gemeenschappelijke kamer

Eénpersoonskamer

Verblijfskost

€ 44

€ 99

Geneesmiddelen

± € 35

± € 35

Implantaten & medische hulpmiddelen

± € 110

± € 110

Ereloon arts

€ 40

€ 40

Ereloonsupplement arts

0

€ 820

Diversen

volgens gebruik

volgens gebruik

TOTAAL

€ 230 tot € 305

€ 1.105 tot € 1.205

BELANGRIJK!

  • Alle kosten die het verblijf en de verzorging met zich meebrengen, worden op de ziekenhuisfactuur geplaatst. De ziekenhuisfactuur geeft aan welk bedrag de patiënt betaalt en welk bedrag het ziekenfonds of de (arbeidsongevallen)verzekeraar betaalt. De prijsraming in tabel hierboven is een indicatie van de kostprijs voor rekening van de patiënt op basis van de tarieven zoals bekend op 28 juni 2021. Aangezien de kostprijs door heel wat elementen wordt bepaald, kan deze variëren: aantal ligdagen, geneesmiddelengebruik, voor de behandeling / ingreep gebruikte materialen.
  • ‘Diversen’ in tabel hierboven is de kostprijs voor o.m. het gebruik van de telefoon op de kamer, een fles water, het verblijf van personen die de patiënt vergezellen.

Met verhoogde tegemoetkoming

Prestatienummer = 242465

Gemiddelde ligduur = 1 dag

 

Gemeenschappelijke kamer

Eénpersoonskamer

Verblijfskost

€ 7

€ 62

Geneesmiddelen

± € 30

± € 30

Implantaten & medische hulpmiddelen

± € 110

± € 110

Ereloon arts

€ 3

€ 3

Ereloonsupplement arts

0

€ 820

Diversen

volgens gebruik

volgens gebruik

TOTAAL

€ 150 tot € 225

€ 1.025 tot €1.125 

Niet aangesloten bij een ziekenfonds

Prestatienummer = 242465.

Gemiddelde ligduur = 1 dag

 

Gemeenschappelijke kamer

Eénpersoonskamer

Verblijfskost

€ 587

€ 642

Geneesmiddelen

± € 140

± € 140

Implantaten & medische hulpmiddelen

± € 340

± € 340

Ereloon arts

€ 1.050

€ 1.050

Ereloonsupplement arts

0

€ 820

Diversen

volgens gebruik

volgens gebruik

TOTAAL

€ 2.115 tot € 2.190

€ 2.990 tot € 3.090

Info: dienst beleidsinformatie AZ Delta, 28 juni 2021