You are here

Kijkoperatie bij peesscheur aan de schouder

Gewone verzekerden ziekenfonds

Prestatienummer = 287022.

Gemiddelde ligduur = dagziekenhuis

 

Gemeenschappelijke kamer

Eénpersoonskamer

Verblijfskost

 

€ 35

Geneesmiddelen

± € 30

± € 30

Implantaten & medische hulpmiddelen

± € 100

± € 100

Ereloon arts

€ 5

€ 5

Ereloonsupplement arts

 

€ 650

Diversen

volgens gebruik

volgens gebruik

TOTAAL

€ 135 tot € 210

€ 820 tot € 920

BELANGRIJK!

  • Alle kosten die het verblijf en de verzorging met zich meebrengen, worden op de ziekenhuisfactuur geplaatst. De ziekenhuisfactuur geeft aan welk bedrag de patiënt betaalt en welk bedrag het ziekenfonds of de (arbeidsongevallen)verzekeraar betaalt. De prijsraming in tabel hierboven is een indicatie van de kostprijs voor rekening van de patiënt op basis van de tarieven zoals gekend op 1 januari 2018. Aangezien de kostprijs door heel wat elementen wordt bepaald, kan deze variëren: aantal ligdagen, geneesmiddelengebruik, voor de behandeling / ingreep gebruikte materialen.
  • ‘Diversen’ in tabel hierboven is de kostprijs voor o.m. het gebruik van de telefoon op de kamer, een fles water, het verblijf van personen die de patiënt vergezellen, andere.

Met verhoogde tegemoetkoming

Prestatienummer = 287022.

Gemiddelde ligduur = dagziekenhuis

 

Gemeenschappelijke kamer

Eénpersoonskamer

Verblijfskost

 

€ 35

Geneesmiddelen

± € 30

± € 30

Implantaten & medische hulpmiddelen

± € 100

± € 100

Ereloon arts

€ 5

€ 5

Ereloonsupplement arts

 

€ 540

Diversen

volgens gebruik

volgens gebruik

TOTAAL

€ 135 tot € 210

€ 710 tot € 810

 

 

Niet aangesloten bij een ziekenfonds

Prestatienummer = 287022.

Gemiddelde ligduur = dagziekenhuis

 

Gemeenschappelijke kamer

Eénpersoonskamer

Verblijfskost

€ 123

€ 158

Geneesmiddelen

± € 100

± € 100

Implantaten & medische hulpmiddelen

± € 170

± € 170

Ereloon arts

€ 750

€ 750

Ereloonsupplement arts

 

€ 540

Diversen

volgens gebruik

volgens gebruik

TOTAAL

€ 1.140 tot € 1.240

€ 1.715 tot € 1.815

Info: Kristof Baetens, beleidscoördinator AZ Delta en Thomas Forment, dienst beleidsinformatie AZ Delta, 29 juni 2018