You are here

Kijkoperatie bij peesscheur aan de schouder

Gewone verzekerden ziekenfonds

Prestatienummer = 287011

Gemiddelde ligduur = dagziekenhuis

 

Gemeenschappelijke kamer

Eénpersoonskamer

Verblijfskost

 

€ 55

Geneesmiddelen

± € 35

± € 35

Implantaten & medische hulpmiddelen

± € 100

± € 100

Ereloon arts

€ 5

€ 5

Ereloonsupplement arts

0

€ 540

Diversen

volgens gebruik

volgens gebruik

TOTAAL

€ 140 tot € 215

€ 735 tot € 835

BELANGRIJK!

  • Alle kosten die het verblijf en de verzorging met zich meebrengen, worden op de ziekenhuisfactuur geplaatst. De ziekenhuisfactuur geeft aan welk bedrag de patiënt betaalt en welk bedrag het ziekenfonds of de (arbeidsongevallen)verzekeraar betaalt. De prijsraming in tabel hierboven is een indicatie van de kostprijs voor rekening van de patiënt op basis van de tarieven zoals bekend op 28 juni 2021. Aangezien de kostprijs door heel wat elementen wordt bepaald, kan deze variëren: aantal ligdagen, geneesmiddelengebruik, voor de behandeling / ingreep gebruikte materialen.
  • ‘Diversen’ in tabel hierboven is de kostprijs voor o.m. het gebruik van de telefoon op de kamer, een fles water, het verblijf van personen die de patiënt vergezellen, andere.

Met verhoogde tegemoetkoming

Prestatienummer = 287011.

Gemiddelde ligduur = dagziekenhuis

 

Gemeenschappelijke kamer

Eénpersoonskamer

Verblijfskost

 

€ 55

Geneesmiddelen

± € 35

± € 35

Implantaten & medische hulpmiddelen

± € 100

± € 100

Ereloon arts

€ 5

€ 5

Ereloonsupplement arts

0

€ 540

Diversen

volgens gebruik

volgens gebruik

TOTAAL

€ 140 tot € 215

€ 735 tot € 835

 

 

Niet aangesloten bij een ziekenfonds

Prestatienummer = 287011

Gemiddelde ligduur = dagziekenhuis

 

Gemeenschappelijke kamer

Eénpersoonskamer

Verblijfskost

€ 128

€ 183

Geneesmiddelen

± € 100

± € 100

Implantaten & medische hulpmiddelen

± € 170

± € 170

Ereloon arts

€ 750

€ 750

Ereloonsupplement arts

0

€ 540

Diversen

volgens gebruik

volgens gebruik

TOTAAL

€ 1.550 tot € 1.625

€ 2.140 tot € 2.240

Info:  dienst beleidsinformatie AZ Delta, 28 juni 2021