You are here

Meniscus verwijderen

Gewone verzekerden ziekenfonds

Prestatienummer = 276636

Gemiddelde ligduur = dagziekenhuis

 

Gemeenschappelijke kamer

Eénpersoonskamer

Verblijfskost

 

€ 55

Geneesmiddelen

± € 20

± € 20

Implantaten & medische hulpmiddelen

± € 100

± € 100

Ereloon arts

€ 8

€ 8

Ereloonsupplement arts

 

€ 470

Diversen

volgens gebruik

volgens gebruik

TOTAAL

€ 130 tot € 205

€ 650 tot € 750

BELANGRIJK!

  • Alle kosten die het verblijf en de verzorging met zich meebrengen, worden op de ziekenhuisfactuur geplaatst. De ziekenhuisfactuur geeft aan welk bedrag de patiënt betaalt en welk bedrag het ziekenfonds of de (arbeidsongevallen)verzekeraar betaalt. De prijsraming in tabel hierboven is een indicatie van de kostprijs voor rekening van de patiënt op basis van de tarieven zoals gekend op 31 december 2019. Aangezien de kostprijs door heel wat elementen wordt bepaald, kan deze variëren: aantal ligdagen, geneesmiddelengebruik, voor de behandeling / ingreep gebruikte materialen.
  • ‘Diversen’ in tabel hierboven is de kostprijs voor o.m. het gebruik van de telefoon op de kamer, een fles water, het verblijf van personen die de patiënt vergezellen...

Met verhoogde tegemoetkoming

Prestatienummer = 276636

Gemiddelde ligduur = dagziekenhuis

 

Gemeenschappelijke kamer

Eénpersoonskamer

Verblijfskost

 

€ 55

Geneesmiddelen

± € 20

± € 20

Implantaten & medische hulpmiddelen

± € 100

± € 100

Ereloon arts

 

 

Ereloonsupplement arts

 

€ 470

Diversen

volgens gebruik

volgens gebruik

TOTAAL

€ 120 tot € 195

€ 645 tot € 745

Niet aangesloten bij een ziekenfonds

Prestatienummer = 276636

Gemiddelde ligduur = dagziekenhuis

 

Gemeenschappelijke kamer

Eénpersoonskamer

Verblijfskost

€ 528

€ 583

Geneesmiddelen

± € 30

± € 30

Implantaten & medische hulpmiddelen

± € 165

± € 165

Ereloon arts

€ 575

€ 575

Ereloonsupplement arts

 

€ 470

Diversen

volgens gebruik

volgens gebruik

TOTAAL

€ 1.300 tot € 1.375

€ 1.825 tot € 1.925

Info: Thomas Forment, dienst beleidsinformatie AZ Delta, 17 augustus 2020