You are here

Niersteenverbrijzeling

Gewone verzekerden ziekenfonds

Prestatienummer = 355073

Gemiddelde ligduur = dagziekenhuis

 

Gemeenschappelijke kamer

Eénpersoonskamer

Verblijfskost

 

€ 55

Geneesmiddelen

 

 

Implantaten & medische hulpmiddelen

 

 

Ereloon arts

€ 5

€ 5

Ereloonsupplement arts

0

€ 410

Diversen

volgens gebruik

volgens gebruik

TOTAAL

€ 5

€ 470 tot € 500

BELANGRIJK!

  • Alle kosten die het verblijf en de verzorging met zich meebrengen, worden op de ziekenhuisfactuur geplaatst. De ziekenhuisfactuur geeft aan welk bedrag de patiënt betaalt en welk bedrag het ziekenfonds of de (arbeidsongevallen)verzekeraar betaalt. De prijsraming in tabel hierboven is een indicatie van de kostprijs voor rekening van de patiënt op basis van de tarieven zoals bekend op 28 juni 2021. Aangezien de kostprijs door heel wat elementen wordt bepaald, kan deze variëren: aantal ligdagen, geneesmiddelengebruik, voor de behandeling / ingreep gebruikte materialen.

‘Diversen’ in tabel hierboven is de kostprijs voor o.m. het gebruik van de telefoon op de kamer, een fles water, het verblijf van personen die de patiënt vergezellen...

 

Met verhoogde tegemoetkoming

Prestatienummer = 355073

Gemiddelde ligduur = dagziekenhuis

 

Gemeenschappelijke kamer

Eénpersoonskamer

Verblijfskost

 

€ 55

Geneesmiddelen

 

 

Implantaten & medische hulpmiddelen

 

 

Ereloon arts

 

 

Ereloonsupplement arts

0

€ 410

Diversen

volgens gebruik

volgens gebruik

TOTAAL

€ 0

€ 465 tot € 495

Niet aangesloten bij een ziekenfonds

Prestatienummer = 355073

Gemiddelde ligduur = dagziekenhuis

 

Gemeenschappelijke kamer

Eénpersoonskamer

Verblijfskost

€ 225

€ 280

Geneesmiddelen

 

 

Implantaten & medische hulpmiddelen

 

 

Ereloon arts

€ 514

€ 514

Ereloonsupplement arts

0

€ 410

Diversen

volgens gebruik

volgens gebruik

TOTAAL

€ 740 tot € 800

€ 1.205 tot € 1.305

Info: dienst beleidsinformatie AZ Delta, 28 juni 2021