You are here

Schrapen prostaat via kijkoperatie

Gewone verzekerden ziekenfonds

Prestatienummer = 261564.

Gemiddelde ligduur = 3 dagen.

 

Gemeenschappelijke kamer

Eénpersoonskamer

Verblijfskost

€ 79

€ 244

Geneesmiddelen

± € 45

± € 45

Implantaten & medische hulpmiddelen

± € 35

± € 35

Ereloon arts

€ 37

€ 37

Ereloonsupplement arts

0

€ 850

Diversen

volgens gebruik

volgens gebruik

TOTAAL

€ 190 tot € 265

€ 1.200 tot € 1.300

BELANGRIJK!

  • Alle kosten die het verblijf en de verzorging met zich meebrengen, worden op de ziekenhuisfactuur geplaatst. De ziekenhuisfactuur geeft aan welk bedrag de patiënt betaalt en welk bedrag het ziekenfonds of de (arbeidsongevallen)verzekeraar betaalt. De prijsraming in tabel hierboven is een indicatie van de kostprijs voor rekening van de patiënt op basis van de tarieven zoals bekend op 28 juni 2021. Aangezien de kostprijs door heel wat elementen wordt bepaald, kan deze variëren: aantal ligdagen, geneesmiddelengebruik, voor de behandeling / ingreep gebruikte materialen.BELANGRIJK!
  • ‘Diversen’ in tabel hierboven is de kostprijs voor o.m. het gebruik van de telefoon op de kamer, een fles water, het verblijf van personen die de patiënt vergezellen, andere.

Met verhoogde tegemoetkoming

Prestatienummer = 261564.

Gemiddelde ligduur = 3 dagen.

 

Gemeenschappelijke kamer

Eénpersoonskamer

Verblijfskost

€ 20

€ 185

Geneesmiddelen

± € 45

± € 45

Implantaten & medische hulpmiddelen

± € 35

± € 45

Ereloon arts

€ 3

€ 3

Ereloonsupplement arts

0

€ 850

Diversen

volgens gebruik

volgens gebruik

TOTAAL

€ 100 tot € 175

€ 1.130 tot € 1.230

Niet aangesloten bij een ziekenfonds

Prestatienummer = 261564.

Gemiddelde ligduur = 3 dagen.

 

Gemeenschappelijke kamer

Eénpersoonskamer

Verblijfskost

€ 1.762

€ 1.927

Geneesmiddelen

± € 250

± € 250

Implantaten & medische hulpmiddelen

± € 400

± € 400

Ereloon arts

€ 1100

€ 1100

Ereloonsupplement arts

0

€ 850

Diversen

volgens gebruik

volgens gebruik

TOTAAL

€ 3.510 tot € 3.585

€ 4.525 tot € 4.625

Info:  dienst beleidsinformatie AZ Delta, 28 juni 2021