You are here

Spataders 1 been

Gewone verzekerden ziekenfonds

Prestatienummer = 238173

Gemiddelde ligduur = dagziekenhuis

 

Gemeenschappelijke kamer

Eénpersoonskamer

Verblijfskost

 

€ 55

Geneesmiddelen

± € 20

± € 20

Implantaten & medische hulpmiddelen

€ 170

€ 170

Ereloon arts

€ 11

€ 11

Ereloonsupplement arts

0

€ 350

Diversen

volgens gebruik

volgens gebruik

TOTAAL

€ 200 tot € 275

€ 600 tot € 700

BELANGRIJK!

  • Alle kosten die het verblijf en de verzorging met zich meebrengen, worden op de ziekenhuisfactuur geplaatst. De ziekenhuisfactuur geeft aan welk bedrag de patiënt betaalt en welk bedrag het ziekenfonds of de (arbeidsongevallen)verzekeraar betaalt. De prijsraming in tabel hierboven is een indicatie van de kostprijs voor rekening van de patiënt op basis van de tarieven zoals bekend op 28 juni 2021. Aangezien de kostprijs door heel wat elementen wordt bepaald, kan deze variëren: aantal ligdagen, geneesmiddelengebruik, voor de behandeling / ingreep gebruikte materialen.

‘Diversen’ in tabel hierboven is de kostprijs voor o.m. het gebruik van de telefoon op de kamer, een fles water, het verblijf van personen die de patiënt vergezellen...

 

Met verhoogde tegemoetkoming

Prestatienummer = 238173

Gemiddelde ligduur = dagziekenhuis

 

Gemeenschappelijke kamer

Eénpersoonskamer

Verblijfskost

 

€ 55

Geneesmiddelen

± € 20

± € 20

Implantaten & medische hulpmiddelen

€ 170

€ 170

Ereloon arts

€ 1

€ 1

Ereloonsupplement arts

0

€ 350

Diversen

volgens gebruik

volgens gebruik

TOTAAL

€ 190 tot € 265

€ 590 tot € 690

Niet aangesloten bij een ziekenfonds

Prestatienummer = 238173

Gemiddelde ligduur = dagziekenhuis

 

Gemeenschappelijke kamer

Eénpersoonskamer

Verblijfskost

€ 587

€ 642

Geneesmiddelen

± € 50

± € 50

Implantaten & medische hulpmiddelen

€ 280

€ 280

Ereloon arts

€ 510

€ 510

Ereloonsupplement arts

0

€ 350

Diversen

volgens gebruik

volgens gebruik

TOTAAL

€ 1.425 tot € 1.500

€ 1.830 tot € 1.930

Info: dienst beleidsinformatie AZ Delta, 28 juni 2021