You are here

Spataders 2 benen

Gewone verzekerden ziekenfonds

Prestatienummer = 238276

Gemiddelde ligduur = dagziekenhuis

 

Gemeenschappelijke kamer

Eénpersoonskamer

Verblijfskost

 

€ 55

Geneesmiddelen

± € 35

± € 35

Implantaten & medische hulpmiddelen

€ 170

€ 170

Ereloon arts

€ 2

€ 2

Ereloonsupplement arts

0

€ 700

Diversen

volgens gebruik

volgens gebruik

TOTAAL

€ 210 tot € 285

€ 960 tot € 1.060

BELANGRIJK!

  • Alle kosten die het verblijf en de verzorging met zich meebrengen, worden op de ziekenhuisfactuur geplaatst. De ziekenhuisfactuur geeft aan welk bedrag de patiënt betaalt en welk bedrag het ziekenfonds of de (arbeidsongevallen)verzekeraar betaalt. De prijsraming in tabel hierboven is een indicatie van de kostprijs voor rekening van de patiënt op basis van de tarieven zoals bekend op 28 juni 2021. Aangezien de kostprijs door heel wat elementen wordt bepaald, kan deze variëren: aantal ligdagen, geneesmiddelengebruik, voor de behandeling / ingreep gebruikte materialen.

‘Diversen’ in tabel hierboven is de kostprijs voor o.m. het gebruik van de telefoon op de kamer, een fles water, het verblijf van personen die de patiënt vergezellen...

 

Met verhoogde tegemoetkoming

Prestatienummer = 238276

Gemiddelde ligduur = dagziekenhuis

 

Gemeenschappelijke kamer

Eénpersoonskamer

Verblijfskost

 

€ 55

Geneesmiddelen

± € 20

± € 20

Implantaten & medische hulpmiddelen

€ 170

€ 170

Ereloon arts

 

 

Ereloonsupplement arts

0

€ 700

Diversen

volgens gebruik

volgens gebruik

TOTAAL

€ 190 tot € 265

€ 945 tot € 1.045

Niet aangesloten bij een ziekenfonds

Prestatienummer = 238276

Gemiddelde ligduur = dagziekenhuis

 

Gemeenschappelijke kamer

Eénpersoonskamer

Verblijfskost

€ 128

€ 128

Geneesmiddelen

± € 50

± € 50

Implantaten & medische hulpmiddelen

€ 280

€ 280

Ereloon arts

€ 835

€ 835

Ereloonsupplement arts

0

€ 700

Diversen

volgens gebruik

volgens gebruik

TOTAAL

€ 1.290 tot € 1.365

€ 1.990 tot € 2.090

Info: dienst beleidsinformatie AZ Delta, 28 juni 2021