You are here

Verblijf PAAZ gedurende 7 dagen

Gewone verzekerden ziekenfonds

 

Gemeenschappelijke kamer

Eénpersoonskamer

Verblijfskost

€ 148

€ 533

Geneesmiddelen

volgens gebruik

volgens gebruik

Implantaten & medische hulpmiddelen

nihil

nihil

Ereloon arts

€ 85

€ 85

Ereloonsupplement arts

0

€ 370

Diversen

volgens gebruik

volgens gebruik

TOTAAL

€ 230 tot € 300

€ 980  tot € 1080

BELANGRIJK!

Alle kosten die het verblijf en de verzorging met zich meebrengen, worden op de ziekenhuisfactuur geplaatst. De ziekenhuisfactuur geeft aan welk bedrag de patiënt betaalt en welk bedrag het ziekenfonds of de (arbeidsongevallen)verzekeraar betaalt. De prijsraming in tabel hierboven is een indicatie van de kostprijs voor rekening van de patiënt op basis van de tarieven zoals bekend op 28 juni 2021. Aangezien de kostprijs door heel wat elementen wordt bepaald, kan deze variëren: aantal ligdagen, geneesmiddelengebruik, voor de behandeling. ‘Diversen’ in tabel hierboven is de kostprijs voor o.m. het gebruik van de telefoon op de kamer, een fles water, onderzoeken..

Met verhoogde tegemoetkoming

 

Gemeenschappelijke kamer

Eénpersoonskamer

Verblijfskost

€ 46

€ 431

Geneesmiddelen

volgens gebruik

volgens gebruik

Implantaten & medische hulpmiddelen

nihil

nihil

Ereloon arts

€ 5

€ 5

Ereloonsupplement arts

0

€ 370

Diversen

volgens gebruik

volgens gebruik

TOTAAL

€ 50 tot € 100

€ 800 tot € 900

Niet aangesloten bij een ziekenfonds

 

Gemeenschappelijke kamer

Eénpersoonskamer

Verblijfskost

€ 4.110

€ 4.495

Geneesmiddelen

volgens gebruik

volgens gebruik

Implantaten & medische hulpmiddelen

nihil

nihil

Ereloon arts

€ 690

€ 690

Ereloonsupplement arts

0

€ 360,00

Diversen

volgens gebruik

volgens gebruik

TOTAAL

€ 4.800 tot € 4.875

€ 5.545 tot € 5.645

Info: dienst beleidsinformatie AZ Delta, 28 juni 2021