You are here

Verblijf PAAZ gedurende 7 dagen

Gewone verzekerden ziekenfonds

 

Gemeenschappelijke kamer

Eénpersoonskamer

Verblijfskost

€ 143

€ 388

Geneesmiddelen

volgens gebruik

volgens gebruik

Implantaten & medische hulpmiddelen

nihil

nihil

Ereloon arts

€ 80

€ 80

Ereloonsupplement arts

 

€ 350

Diversen

volgens gebruik

volgens gebruik

TOTAAL

€ 220 tot € 300

€ 800 tot € 900

Met verhoogde tegemoetkoming

 

Gemeenschappelijke kamer

Eénpersoonskamer

Verblijfskost

€ 44

€ 289

Geneesmiddelen

volgens gebruik

volgens gebruik

Implantaten & medische hulpmiddelen

nihil

nihil

Ereloon arts

€ 5

€ 5

Ereloonsupplement arts

 

€ 350

Diversen

volgens gebruik

volgens gebruik

TOTAAL

€ 60 tot € 100

€ 650 tot € 750

Niet aangesloten bij een ziekenfonds

 

Gemeenschappelijke kamer

Eénpersoonskamer

Verblijfskost

€ 3040

€ 3285

Geneesmiddelen

volgens gebruik

volgens gebruik

Implantaten & medische hulpmiddelen

nihil

nihil

Ereloon arts

€ 660

€ 660

Ereloonsupplement arts

 

€ 350,00

Diversen

volgens gebruik

volgens gebruik

TOTAAL

€ 3.700 tot € 3.800

€ 4.300 tot € 4.400

BELANGRIJK!

  • Alle kosten die het verblijf en de verzorging met zich meebrengen, worden op de ziekenhuisfactuur geplaatst. De ziekenhuisfactuur geeft aan welk bedrag de patiënt betaalt en welk bedrag het ziekenfonds of de (arbeidsongevallen)verzekeraar betaalt. De prijsraming in tabel hierboven is een indicatie van de kostprijs voor rekening van de patiënt op basis van de tarieven op 1 januari 2018. Aangezien de kostprijs door heel wat elementen wordt bepaald, kan deze variëren: aantal ligdagen, geneesmiddelengebruik, voor de behandeling.
  • ‘Diversen’ in tabel hierboven is de kostprijs voor o.m. het gebruik van de telefoon op de kamer, een fles water, onderzoeken...

 

Info: Thomas Forment, dienst beleidsinformatie AZ Delta, 29 juni 2018