You are here

Tarief psychologen

           Gewone tarief          

Verhoogde tegemoet-
koming

Sociaal tarief
Raadolegingen        
Gewone raadpleging psycholoog   50 euro
(60 min)
37,5 euro 12,30 euro
Raadpleging sportpsycholoog   60 euro
(60 min)
   
Diagnostiek en profiel sport   120 euro
(120 min)
   
         
Psychodiagnostiek Belevingsonderzoek kinderen 50 euro
(60 min)
37,5 euro 12,30 euro
  Diagnostiek
beperkt
75 euro
(60-90 min)
55 euro 18,75 euro
  Persoonlijkheid beperkt 75 euro
(60-90 min)
55 euro 18,75 euro
  neurospsychologisch beperkt 75 euro
(60-90 min)
55 euro 18,75 euro
  Persoonlijkheid uitgebreid 150 euro
(meer dan 90 min)
112,5 euro 37,5 euro
  Diagnostiek uitgebreid 150 euro
​(meer dan 90 min)
112,5 euro 37,5 euro
  Intell.onderzoek 150 euro
​(meer dan 90 min)
112,5 euro 37,5 euro
  Neuropsychologisch uitgebreid 150 euro
​(meer dan 90 min)
112,5 euro 37,5 euro
Terugbetalingsprotocol Neurologie 37,5 euro
(45 min)
   

Sociaal tarief

Om een financieel en sociaal toegankelijk ziekenhuis te zijn, hanteren we een sociaal tarief voor patiënten met
- schuldbemiddeling
- budgetbeheer/budgetbegeleiding
- leefloon OCMW