You are here

Tarief psychologen

           Gewone tarief          

Verhoogde tegemoet-
koming

Sociaal tarief
Raadplegingen        
Gewone raadpleging psycholoog   58 euro
(60 min)
44 euro (11 euro per kwartier) 14,40 euro
Raadpleging sportpsycholoog   69 euro
(60 min)
   
Diagnostiek en profiel sport   145 euro
(120 min)
   
         
Psychodiagnostiek Belevingsonderzoek kinderen 57 euro
(60 min)
43 euro 14,40 euro
  Diagnostiek
beperkt
86 euro
(60-90 min)
57 euro 21,60 euro
  Persoonlijkheid beperkt 86 euro
(60-90 min)
57 euro 21,60 euro
  neurospsychologisch beperkt 86 euro
(60-90 min)
57 euro 21,60 euro
  Persoonlijkheid uitgebreid 150 euro
(meer dan 90 min)
129 euro 43,20 euro
  Diagnostiek uitgebreid 193,5 euro
​(meer dan 90 min)
129 euro 43,20 euro
  Intell.onderzoek 193,5 euro
​(meer dan 90 min)
129 euro 43,20 euro
  Neuropsychologisch uitgebreid 193,5 euro
​(meer dan 90 min)
129 euro 43,20 euro
Terugbetalingsprotocol Neurologie 43 euro
(45 min)
   

Sociaal tarief

Om een financieel en sociaal toegankelijk ziekenhuis te zijn, hanteren we een sociaal tarief voor patiënten met
- schuldbemiddeling
- budgetbeheer/budgetbegeleiding
- leefloon OCMW