You are here

Verhoogde tegemoetkoming

Als u recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming, dan krijgt u een hogere terugbetaling voor geneeskundige verzorging zoals raadplegingen, geneesmiddelen, hospitalisatiekosten … Dat betekent dat u een kleiner persoonlijk aandeel van de kosten zelf moet betalen.

U hebt automatisch recht op de verhoogde tegemoetkoming in volgende gevallen:

  • U krijgt een leefloon of OCMW-steun
  • Uw inkomen ligt lager dan het gewaarborgd inkomen
  • U krijgt een uitkering voor mensen met een beperking
  • U geniet verhoogde kinderbijslag voor een kind met een mentale of fysieke beperking
  • U bent wees

U kunt dit statuut aanvragen bij uw ziekenfonds als u onder een bepaalde inkomensgrens zit.
Voor
 meer info neemt u best contact op met uw ziekenfonds, die dan bekijkt of u in aanmerking komt hiervoor.

Meer uitleg vindt u op de website van de overheid