You are here

Verhoogde tegemoetkoming

Als je recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming, dan krijg je een hogere terugbetaling voor geneeskundige verzorging zoals raadplegingen, geneesmiddelen, hospitalisatiekosten … Dat betekent dat je een kleiner persoonlijk aandeel van de kosten zelf moet betalen.

U hebt automatisch recht op de verhoogde tegemoetkoming in volgende gevallen:

  • Je ontvangt een leefloon of bijstand van het OCMW gedurende minstens drie volledige ononderbroken maanden
  • Je ontvangt een inkomensgarantie voor ouderen of een gewaarborgd inkomen voor ouderen
  • Je ontvangt een uitkering voor mensen met een beperking van de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid
  • Je ontvangt een tegemoetkoming voor ouderen van de Vlaamse Gemeenschap. Vanaf 2025 zal het ziekenfonds een inkomenscontrole uitvoeren op het recht op de verhoogde uitkering.

Dit is ook het geval :

  • voor een kind erkend als minstens 66 procent gehandicapt
  • voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen
  • voor een kind dat beide ouders heeft verloren.

Je kan dit statuut aanvragen bij je ziekenfonds als je onder een bepaalde inkomensgrens zit.

Voor meer info neem je best contact op met je ziekenfonds, die dan bekijkt of je in aanmerking komt hiervoor.

Meer uitleg op de website van de overheid