You are here

Wat staat er op de ziekenhuisfactuur?

We plaatsen alle kosten van uw verblijf en verzorging op 1 ziekenhuisfactuur

  • verblijfskosten
  • vaste of forfetaire kosten
  • geneesmiddelen
  • erelonen of honoraria
  • ev. ziekenvervoer

Op de factuur splitsen we duidelijk welk bedrag u betaalt en welk bedrag uw ziekenfonds of (arbeidsongevallen)verzekeraar betaalt en ook wat de extra opleg is voor de groep artsen in ons ziekenhuis die vrij hun tarieven mogen bepalen.(de niet-geconventioneerde artsen).. 
Dat vindt u terug in de drie kolommen op uw factuur.

De kosten voor rekening van uw ziekenfonds of verzekeraar verrekenen we rechtstreeks met hen.

Als u een hospitalisatieverzekering hebt, innen we meestal het deel dat ten laste is van uw verzekering ook rechtstreeks bij hen (afhankelijk van de polisvoorwaarden).

In principe ontvangt u slechts 1 factuur. Deze factuur sturen we u toe een paar maanden na uw vertrek uit het ziekenhuis. Bij een verblijf langer dan 30 dagen maken we een tussentijdse factuur op.

We vragen de factuur te betalen binnen de 30 dagen.

Vragen over de factuur?

Info: dienst facturatie, 12 januari 2023

 

 

 

Meer info over

 

Nog vragen over de factuur of over de financiële aspecten, neem contact op!