You are here

Wat staat er op de ziekenhuisfactuur?

We plaatsen alle kosten van uw verblijf en verzorging op 1 ziekenhuisfactuur

  • verblijfskosten
  • vaste of forfaitaire kosten
  • geneesmiddelen
  • erelonen of honoraria
  • ev. ziekenvervoer

Op de factuur splitsen we duidelijk welk bedrag je betaalt en welk bedrag je ziekenfonds of (arbeidsongevallen)verzekeraar betaalt en ook wat de extra opleg is voor de groep artsen in ons ziekenhuis die vrij hun tarieven mogen bepalen.(de niet-geconventioneerde artsen).. 
Dat vind je terug in de drie kolommen op je factuur.

De kosten voor rekening van uw ziekenfonds of verzekeraar verrekenen we rechtstreeks met hen.

Als je een hospitalisatieverzekering hebt, innen we meestal het deel dat ten laste is van je verzekering ook rechtstreeks bij hen (afhankelijk van de polisvoorwaarden).

In principe ontvang je slechts 1 factuur. Deze factuur sturen we je toe een paar maanden na je vertrek uit het ziekenhuis. Bij een verblijf langer dan 30 dagen maken we een tussentijdse factuur op.

We vragen de factuur te betalen binnen de 30 dagen.

Vragen over de factuur?

Voor vragen over de inhoud van de factuur of prijsramingen kan je terecht bij de dienst facturatie op het nummer 051 23 76 66 of per mail via factuur@azdelta.be .

Vragen over de betalingsregeling of vragen van financiële aard kan je stellen aan de financiële dienst op het nummer 051 23 76 29 of per mail via debiteurenadmin@azdelta.be .

Beide diensten zijn elke werkdag te bereiken van 8 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur.

Info: dienst facturatie, 26 januari 2024

 

 

 

Meer info over

 

Nog vragen over de factuur of over de financiële aspecten, neem contact op!