You are here

Wat staat er op de ziekenhuisfactuur?

We plaatsen alle kosten van uw verblijf en verzorging op 1 ziekenhuisfactuur. Op de factuur splitsen we duidelijk welk bedrag u betaalt en welk bedrag uw ziekenfonds of (arbeidsongevallen)verzekeraar betaalt.

De kosten ten laste van uw ziekenfonds of verzekeraar verrekenen we rechtstreeks met hen.

Als u een hospitalisatieverzekering hebt, innen we meestal het deel dat ten laste is van uw verzekering ook rechtstreeks bij hen (afhankelijk van de polisvoorwaarden).

In principe ontvangt u slechts 1 factuur. Deze factuur sturen we u toe uiterlijk 60 dagen na uw ontslag uit het ziekenhuis. Bij een verblijf langer dan 30 dagen maken we een tussentijdse factuur op.

Info: dienst facturatie, 31 augustus 2020

 

Meer info over

 

Nog vragen over de factuur of over de financiële aspecten, neem contact op!