You are here

Conventiestatus artsen

Artsenorganisaties en ziekenfondsen sluiten een akkoord over de erelonen die artsen mogen aanrekenen. Dit akkoord geldt meestal voor een periode van 2 jaar.

  • Een ‘geconventioneerd arts’ verbindt zich er toe dat akkoord te respecteren en dus een vast tarief te vragen.
  • De ‘niet-geconventioneerd arts’ is vrij om zijn tarieven te bepalen.
  • De ‘gedeeltelijk geconventioneerde arts’ respecteert de tarieven slechts op bepaalde dagen en op bepaalde uren, terwijl hij op andere ogenblikken het bedrag van zijn honorarium vrij bepaalt. 
    Er zijn maar weinig artsen die gedeeltelijk geconventioneerd zijn. Voor de artsen die kozen voor een gedeeltelijke conventionering vind je de uren terug op de pagina van de arts zelf op deze website, onderaan in de uitleg over wat het niet geconventioneerd zijn inhoudt. 

Artsen worden verondersteld bekend te maken of ze al of niet geconventioneerd zijn. De conventiestatus is geafficheerd op het infobord aan het onthaal. Je mag het ook altijd opvragen bij het onthaal. De conventionering is vermeld op deze website op de pagina van de artsen