You are here

Conventiestatus artsen

Artsenorganisaties en ziekenfondsen sluiten een akkoord over de honoraria die artsen mogen aanrekenen. Dit akkoord geldt meestal voor een periode van 2 jaar.

  • Een ‘geconventioneerd arts’ verbindt zich er toe dat akkoord te respecteren en is dus niet vrij om eigen tarieven toe te passen.
  • De ‘gedeeltelijk geconventioneerde arts’ respecteert de tarieven slechts op bepaalde dagen en op bepaalde uren, terwijl hij op andere ogenblikken het bedrag van zijn honorarium vrij bepaalt.
  • De ‘niet-geconventioneerd arts’ is vrij om zijn tarieven te bepalen.

Artsen worden verondersteld bekend te maken of ze al of niet geconventioneerd zijn. De conventiestatus is geafficheerd op het infobord aan het onthaal. U mag het ook altijd opvragen bij het onthaal. De conventionering is vermeld op deze website op de pagina van de artsen en is aangepast sinds de nieuwe conventie van begin januari 2017.