You are here

Voorschotten

We vragen alleen een voorschot als 

  • als een patiënt geen enkele betalingsgarantie kan geven (ziekenfonds, Europese Ziekteverzekeringskaart, garantieverklaring Zorgverzekeringen, tenlasteneming ocmw…)
  • als het gaat om niet-vergoedbare ingrepen (al of niet esthetische chirurgie) waarvoor vooraf een prijs is afgesproken.

Voor spoed, radiologie en lab zijn er vaste (of forfetaire) voorschotten.
Voor geplande esthetische ingrepen, louter die niet gebeuren om medische redenen maar om schoonheid van het lichaam te verhogen, is er geen terugbetaling. De arts spreekt af met de patiënt wat vooraf betaald moet worden.

Een voorschot wordt bij voorkeur meteen betaald aan het onthaal via Bancontact.

Info: dienst facturatie, 1 juni 2021