You are here

Ereloon

Honorarium of ereloon per prestatie

De arts rekent op basis van de prestatie een honorarium of ereloon aan, vastgelegd door het RIZIV. Een deel van dit honorarium is ten laste van het ziekenfonds. Het remgeld is voor rekening van de patiënt.

Uitzonderingen zijn de prestaties klinische biologie (laboratorium), medische beeldvorming, een aantal specifieke technische prestaties en de organisatie van de medische wachtdienst. Daarvoor betaalt u een bij wet vastgelegd bedrag per opname, ook al werden er geen prestaties uitgevoerd. Dit is een soort solidariteitsbijdrage.

Als u bij het ziekenfonds sociale bescherming geniet, dan geldt een verminderd tarief.

Ereloonsupplement

Bovenop het ereloon of honorarium kan de arts een ereloonsupplement vragen. Zowel voor daghospitalisatie (ziekenhuisopname zonder overnachting), als voor patiënten die in het ziekenhuis overnachten, zijn er beperkingen op het ereloonsupplement dat de arts kan vragen. Algemeen geldt dat artsen geen ereloonsupplementen kunnen vragen aan patiënten die op een twee- of meerpersoonskamer verblijven. Enkel voor een verblijf op een eenpersoonskamer kan dit.

We vragen geen ereloonsupplement:

  • als we u opnemen in een eenpersoonskamer omwille van gezondheidsredenen.
  • als er geen gemeenschappelijke kamer beschikbaar is.
  • bij een opname op een dienst voor intensieve zorg (inclusief spoed).

Een ereloonsupplement wordt uitgedrukt in een percentage. Een ereloonsupplement van 100% houdt in dat u bovenop het honorarium, een identiek bedrag bijbetaalt. Ereloonsupplementen zijn volledig ten laste van de patiënt. Het ziekenfonds betaalt niets terug. De artsen van AZ Delta verbinden er zich toe om nooit meer dan 100% te vragen.

Info: dienst facturatie, 31 augustus 2020