You are here

Ereloon arts

Ereloon of vergoeding per prestatie

De arts rekent op basis van de prestatie een ereloon aan, vastgelegd door het RIZIV. Een deel ervan betaalt het ziekenfonds u terug. Het andere deel van het ereloon betaalt de patiënt zelf. Dit deel noemen we het remgeld.

Uitzonderingen zijn de prestaties klinische biologie (laboratorium), medische beeldvorming, een aantal specifieke technische prestaties en de organisatie van de medische wachtdienst. Daarvoor betaalt u een bij wet vastgelegd bedrag per opname, ook al werden er geen prestaties uitgevoerd. Dit is een soort solidariteitsbijdrage.

Als u bij het ziekenfonds sociale bescherming geniet via de 'Verhoogde tegemoetkoming', dan geldt een verminderd tarief.

Hoger ereloon arts voor éénpersoonskamer

In een ziekenhuis zijn er artsen die zich houden aan vaste tarieven die met de overheid zijn afgesproken. Dit zijn de geconventioneerde artsen.
Daarnaast zijn er artsen die ervoor kiezen om zelf hun tarief te bepalen, de niet-geconventioneerde artsen. 

Bovenop het ereloon kan de niet-geconventioneerde arts een extra opleg, nl een ereloonsupplement vragen, zowel voor een dagbehandeling als voor patiënten die in het ziekenhuis overnachten,
Een ereloonsupplement wordt uitgedrukt in een percentageDe artsen van AZ Delta verbinden er zich toe om nooit meer dan 100 procent te vragen. Dat houdt in dat de arts u ten hoogste een dubbel ereloon kan aanrekenen.  Deze extra kost moet u als patiënt, volledig zelf betalen. Het ziekenfonds betaalt niets terug. 

Geen extra opleg ereloon

Algemeen geldt dat artsen geen extra bijkomend bedrag kan aanrekenen aan patiënten die op een twee- of meerpersoonskamer verblijven. Enkel voor een verblijf op een eenpersoonskamer kan dit.
Er wordt ook geen extra bedrag aangerekend.

  • als we u opnemen in een eenpersoonskamer omwille van gezondheidsredenen.
  • als er geen gemeenschappelijke kamer beschikbaar is.
  • bij een opname op een dienst voor intensieve zorg en op spoed.

Info: dienst facturatie, 12 januari 2023