You are here

Prijs van kamer per dag

Bij uw opname kiest u voor een gemeenschappelijke kamer, een tweepersoonskamer of een eenpersoonskamer. Enkel bij een eenpersoonskamer betaalt u een extra opleg voor de kamer.
U kunt rekenen op een even goede zorg in een meerpersoonskamer als in een eenpersoonskamer. 

We rekenen geen extra kosten aan voor de kamer

  • als we u opnemen in een eenpersoonskamer omwille van gezondheidsredenen.
  • als er geen gemeenschappelijke kamer beschikbaar is.
  • bij een opname op een dienst voor intensieve zorg (inclusief spoed).
  • wanneer u als ouder samen met uw kind in het ziekenhuis verblijft.

De extra opleg voor een eenpersoonskamer wordt aangerekend voor een verblijf van minstens 1 nacht. Dit betekent concreet een opname die begint vóór middernacht en eindigt na 8 uur ‘s morgens. De dag van opname en de dag van uw vertrek uit het ziekenhuis tellen samen voor 1 dag. Wanneer u opgenomen wordt voor middernacht en u pas na 14 uur de dag daarop het ziekenhuis verlaat, rekenen we 2 dagen aan.

Het extra opleg voor een eenpersoonskamer komt op 65 euro per dag.
Een luxe-eenpersoonskamer in de kraamkliniek kost 125 euro.

Als u bij uw kind of een patiënt wil overnachten op de kamer (rooming-in) wordt 28 euro per nacht aangerekend, ontbijt inbegrepen.
Er wordt een uitzondering gemaakt voor palliatieve en terminale patiënten en voor patiënten die op intensieve zorg verblijven. Dan worden de overnachtingen en de maaltijden niet aangerekend.

Info: financiële dienst AZ Delta, 14 december 2022