You are here

Wettelijk geneesmiddelenforfait

Elke patiënt betaalt een forfait van 0,62 euro per dag voor terugbetaalbare geneesmiddelen. Dit is ongeacht of de patiënt geen, weinig of veel medicatie krijgt.

Geneesmiddelen die het ziekenfonds niet terugbetaalt, rekenen we aan per verbruik. We vermelden ze op de factuur met hun naam, hoeveelheid en kostprijs.

Info: dienst facturatie, 31 augustus 2020