You are here

Wettelijk geneesmiddelenforfait

Elke patiënt betaalt een vast bedrag (een forfait) van 0,62 euro per dag voor terugbetaalbare geneesmiddelen. Dit is ongeacht of je geen, weinig of veel medicatie krijgt.

Voor geneesmiddelen die door het ziekenfonds niet worden terugbetaald, betaal je enkel wat je hebt gebruikt. We vermelden ze op de factuur met hun naam, hoeveelheid en kostprijs.

Info: dienst facturatie, 26 januari 2024