You are here

Wettelijk geneesmiddelenforfait

Elke patiënt betaalt een vast bedrag (een forfait) van 0,62 euro per dag voor terugbetaalbare geneesmiddelen. Dit is ongeacht of de patiënt geen, weinig of veel medicatie krijgt.

Geneesmiddelen die door het ziekenfonds niet worden terugbetaald, betaalt u enkel wat u hebt gebruikt. We vermelden ze op de factuur met hun naam, hoeveelheid en kostprijs.

Info: dienst facturatie, 31 augustus 2020