You are here

Patiëntenportaal in testfase

AZ Delta werkt momenteel aan de voorbereidingen voor het lanceren van een patiëntenportaal, een onlineplatform waar patiënten nuttige medische informatie kunnen terugvinden. Zo wil het ziekenhuis medische informatie toegankelijk maken, maar ook sneller en gemakkelijker beschikbaar stellen.

Foto van medewerkers en patiënten bij pc

Om te weten wat onze patiënten belangrijk vinden, werden ze bevraagd tijdens een workshop.  In deze testfase wordt er feedback verzameld om het portaal verder te verfijnen. Via het portaal kunnen in de toekomst afspraken gepland en bijgehouden worden, kan het medisch dossier worden ingekeken en kunnen behandelingen worden opgevolgd. Het patiëntenportaal zou begin oktober live gaan.