You are here

Patiëntenvereniging heeft de website beoordeeld

Het Vlaams Patiëntenplatform, dat de patiënten in Vlaanderen vertegenwoordigt, heeft onze website beoordeeld. We hechten veel belang aan een goed toegankelijke website met begrijpelijke informatie voor de patiënten omdat zij recht hebben op goede informatie. Een goed geïnformeerde patiënt kan namelijk betere beslissingen nemen over zijn zorgtraject. Het staat vast dat de kwaliteit van zorg toeneemt als de patiënt actief betrokken is bij de zorg.

Ilse Weeghmans van het Vlaams Patiëntenplatform overhandigt oorkonde

AZ Delta heeft daarom vrijwillig deelgenomen aan de kwaliteitstoetsing door het Vlaams Patiëntenplatform. We kregen een score van 59 procent en zitten daarmee in de eerste categorie van ziekenhuizen boven de 55 procent.  De scores gingen van 29 procent tot 72 procent.
Deze kwaliteitsmeting is vooral belangrijk omdat we zo feedback krijgen van onze doelgroep zelf, nl. de patiënten. Dit laat ons toe de website nog beter af te stemmen op hun verlangens.

Het Vlaams Patiëntenplatform maakt de scores van de ziekenhuizen zelf niet bekend. De ziekenhuizen zijn ook niet verplicht om deze resultaten kenbaar te maken maar AZ Delta opteert om zoveel mogelijk transparant te zijn inzake metingen en de resultaten daarvan. We gaan aan de slag om deze beoordeling nog verder te verbeteren.

Op de foto links Ilse Weeghmans van het Vlaams Patiëntenplatform en Els Vermeersch, ombudsvrouw bij AZ Delta

Meer concrete info