Pijnbestrijding en palliatieve sedatie

Pijn bestrijden en de symptomen onder controle houden is belangrijk bij het levenseinde. Een team met diverse specialisten en verpleegkundigen beschikken over een heel gamma aan middelen daarvoor.

Ondanks alle mogelijke middelen en inspanningen, kan het gebeuren dat bij de stervende patiënt pijn, angst, ongemakken,…  overheersen en een sereen afscheid verhinderen. 
In dat geval kan de arts – altijd in samenspraak met de patiënt en de naasten – palliatieve sedatie overwegen. Dit betekent dat de patiënt met geneesmiddelen in een slaaptoestand wordt gebracht, om het lijden weg te nemen.

Ook in deze laatste fase van het leven blijft alle palliatieve zorg van het multidisciplinair team gericht op het comfort en welzijn van de patiënt en zijn naasten.
Palliatieve sedatie heeft nooit de intentie het stervensproces te versnellen.

Meer informatie

www.palliatief.be

www.pallialine.be

www.delaatstereis.be

www.palliatieve-zorg-en-kinderen.be