You are here

PIT AZ Delta start op 1 februari

Op 1 februari 2023 starten we vanuit de spoedopname van campus Rumbeke AZ Delta met 'PIT Roeselare'. 'PIT' is de afkorting voor 'Paramedisch Interventie Team'. Het PIT is dus een extra ziekenwagen bemand door een hulpverlener-ambulancier en een gespecialiseerde spoedverpleegkundige. Het PIT zal naast de MUG, bijstand bieden aan patiënten die medische zorg nodig hebben in acute situaties buiten het ziekenhuis.


PIT, het paramedisch interventie team van az delta

Een MUG wordt uitgestuurd wanneer de aanwezigheid van een spoedarts en spoedverpleegkundige vereist is in de meest ernstige gevallen. Het PIT rukt uit wanneer de patiënt ernstig ziek is maar een arts niet noodzakelijk is. Als het PIT inschat dat er toch een arts nodig is, dan komt er nog een MUG met spoedarts ter plaatse. De klassieke ziekenwagen met ambulanciers blijft bestaan voor de minst erge interventies.

De investering van AZ Delta in een PIT werd mogelijk gemaakt door de samenwerking tussen AZ Delta, de federale gezondheidsinspectie en de hulpverleningszone MIDWEST. Vanuit de spoedopname werd dit project uitgewerkt door een sterk gemotiveerd team, dat zorgde voor het opmaken van de procedures, organiseren van opleidingen en de praktische uitwerking van dit project. Door deze zorg aan te bieden, zullen we in samenwerking met het PIT van Izegem een meerwaarde creëren voor alle patiënten in de regio.