You are here

Positief rapport vanuit Zorginspectie

Op 21 maart was er een onaangekondigd bezoek van de Vlaamse Zorginspectie op campus Menen. De inspectie werd uitgevoerd in het kader van het cardiale zorgtraject. 

Tijdens de inspectie worden belangrijke  parameters gecontroleerd zoals het bewaken van de kwaliteit van de zorg en de interne procedures om deze op te volgen, permanentie van artsen en medewerkers en facilitaire voorzieningen. De inspectie is goed verlopen. Er werden geen tekorten vastgesteld of opmerkingen geformuleerd.