You are here

Propere handen? Veilige handen!

5 mei is internationale dag van de handhygiëne, dan wordt het belang van propere handen wereldwijd benadrukt.

Dag van de handhygiene

Het team ziekenhuishygiëne van AZ Delta maakt vandaag de medewerkers, bezoekers en patiënten attent op het belang van een goede handhygiëne door middel van verschillende acties. Er worden 2500 handalcoholflesjes en flyers uitgedeeld en de patiënten krijgen bij de lunch een chocoladehandje met verwijzing naar de internationale dag van de handhygiëne. Handhygiëne is namelijk de meest doeltreffende manier om de overdracht van kiemen met het risico op een infectie, te vermijden. Propere handen zijn daarom dus ook veilige handen! Klik hier voor instructies hoe handen te wassen.