You are here

RADar, het nieuwe leer-en innovatiecentrum

Het leer-en innovatiecentrum van AZ Delta dat nu in aanbouw is, heeft een naam gekregen. Het centrum dat bovenop het zwarte gebouw komt aan de linkerkant van het werfterrein in Rumbeke, zal RADar heten.

 

 

Beeld van centrum met logo RADar

Met het centrum wil AZ Delta een breed gedragen, verbindend en toonaangevend knooppunt uitbouwen rond gezondheid en zorg  én innovatie zowel voor de regio als voor het netwerk. Een radar stuurt radiogolven die de omgeving aftasten. Daarmee verwijst de naam naar het verruimen van kennis en ontwikkeling, wetenschappelijk onderzoek, het zoeken naar nieuwe technologietoepassingen en nieuwe samenwerkingsverbanden.
Het rad in RADar staat voor een goed werkend en samenhangend geheel.
RADar verwijst tot slot naar nieuwe mogelijkheden zoals AR of augmented reality, beelden van de werkelijkheid waar elementen aan kunnen worden toegevoegd.