You are here

Schenking van de stad voor Het Vlinderhuis

AZ Delta krijgt van de stad Roeselare 547  euro voor Het Vlinderhuis dat vooral kinderen en jongeren opvangt van wie een van de ouders  behandeld wordt tegen kanker. Het geld komt van de opbrengst van de taxusinzameling in Roeselare.

De uitreiking van het bedrag voor het Vlinderhuis door de stad Roeselare

Sinds 2007 neemt de stad Roeselare al deel aan de actie Vergroot de Hoop door de inzameling van taxus in de recyclageparken te promoten. Elke zomer wordt tussen 15 juni en 1 september zo veel mogelijk taxussnoeisel ingezameld. Het snoeisel bevat baccatine, een actief bestanddeel voor de aanmaak van een belangrijk antikankermedicijn.
Per kubieke meter snoeisel krijgt de stad 50 euro van het bedrijf dat de taxus ophaalt. In totaal bracht de taxusinzameling 2 735 euro op.  Dat bedrag verdeelt de stad dan onder initiatieven of instanties die aan preventie, bestrijding of nazorg doen bij kanker.