You are here

Screening hoogrisicomedicatie

Om de veiligheid van patiënten te verzekeren is het van groot belang dat elke patiënt de juiste medicatie krijgt op de juiste manier. Sinds de invoering van het elektronisch patiëntendossier kunnen de apothekers van AZ Delta heel gericht voor bepaalde medicatie de voorschriften screenen. 

Hoofdapotheker An-Sofie Vanthournout en apotheker Laetitia Missiaen

De computer selecteert de voorschriften die risicovol kunnen zijn aan de hand van diverse gegevens in het dossier. Hoofdapotheker Ann-Sofie Vanthournout en apotheker Laetitia Missiaen hebben deze screening opgezet en volgen dit ook op.

Lees meer in dit artikel.