You are here

Start afbraakwerken campus Brugsesteenweg

Op campus Brugsesteenweg in Roeselare zijn momenteel bouw- en renovatiewerken aan de gang. Een oud gedeelte wordt straks afgebroken, er komt een nieuwe verbindingsgang en de renovatiewerken in de voormalige kraamafdeling zijn gestart.

Hoewel de patiënten en bezoekers er weinig hinder van zullen ondervinden in het ziekenhuis zelf, zijn er opnieuw bouwwerken aan de gang in campus Brugsesteenweg. Vanaf maandag start de afbraak van het volledige B- en F-blok. Dat is het deel rechts van de hoofdingang. Het afbreken van de gebouwen zal gebeuren vanop de parking van Motena. Hierdoor kan er in de Brugsesteenweg enige hinder ontstaan door het af en aanrijden van vrachtwagens. De afbraakwerken zijn gepland tot 20 november 2020.

Aansluitend zal er gestart worden met de bouw van de verbindingsgang op niveau 2 en 3 tussen de Z-vleugel en de V-vleugel. Op die manier zal het nieuwe gebouw vooraan op de site ook op de tweede en derde verdieping direct verbonden zijn met het bestaande ziekenhuisgebouw.

Intussen zijn ook de renovatiewerken aan de gang in de voormalige kraamafdeling. Daar wordt de dienst palliatieve zorg ingericht. Op de campus komt er ook een uitbreiding van de dienst psychiatrie. De uitvoering van deze werken is gepland tot maart 2021.

We verontschuldigen ons alvast voor de eventuele hinder.