You are here

Start campagne griepvaccinatie bij AZ Delta

Morgen dinsdag 14 oktober begint de griepvaccinatiecampagne voor artsen en medewerkers van AZ Delta.  De griepvaccinatie is in de eerste plaats bedoeld om de patiënt te beschermen.  

Veel patiënten hebben door hun gezondheidsprobleem een verminderde of  geen afweer tegen griep. Ook niet als ze zich laten vaccineren. Patiënten die in contact komen met niet-gevacci­neerde mensen lopen dus bijkomend risico op besmetting.

AZ Delta boekte vorig jaar grote vooruitgang in de vaccinatiegraad en scoort daarmee goed in vergelij­king met andere ziekenhuizen, maar de bescherming wordt pas echt goed als 80 procent van de mede­werkers zich laat vaccineren.

Griepcommissaris en viroloog prof. dr. Marc Van Ranst trekt onze campagne op gang met een lezing over griep.