You are here

Symposium hartziekten - hartchirurgie Meet, weet en verbeter

De diensten hartziekten en hartchirurgie organiseren op zaterdag 28 maart in Roeselare een symposium voor specialisten en huisartsen met als titel Meet, weet en verbeter.  Dit samen met het AZ St.-Andriesziekenhuis Tielt, het St.-Jozefsziekenhuis Izegem en het Jan Ypermanziekenhuis van Ieper. Het symposium is bedoeld voor huisartsen, hartspecialisten en hartchirurgen.

Op het symposium komen de resultaten aan bod van behandelingen en ingrepen in AZ Delta op basis van gegevens bijgehouden in AZ Delta. Die gegevens zijn door een onafhankelijke statisticus geanalyseerd. Het is de bedoeling die resultaten  te vergelijken met resultaten van andere ziekenhuizen, ook internationaal en een expert neemt dit nog eens onder de loupe.
Op het symposium willen artsen en experten nadenken over hoe resultaten correct kunnen worden vergeleken. Niet alleen moeten de cijfers geobjectiveerd worden, er moet ook rekening worden gehouden met een zeer uiteenlopend patiëntenprofiel. Zo zijn resultaten bijvoorbeeld beïnvloed door de hogere leeftijd van de patiënt of door andere aandoeningen of als het om een roker gaat.  Uiteindelijk is er één standaard nodig  aansluitend op de visie van de overheid om resultaten te kunnen bekijken met de nodige correcties.