You are here

Tentbedden als alternatief voor fixatie bij AZ Delta

Bij AZ Delta wordt gewerkt aan een fixatiearm beleid. Daarbij zoeken we patiëntvriendelijke alternatieven die ervoor zorgen dat bepaalde patiënten niet uit hun bed kunnen vallen. In dat kader worden op de dienst neurologie-hartziekten-neurochirurgie van campus Wilgenstraat voortaan  speciale tentbedden gebruikt. In zo’n bed behoudt de patiënt de bewegingsvrijheid, maar toch is vallen niet mogelijk. 

tentbed

Ervaring leert dat de patiënten veel rustiger zijn dan wanneer ze gefixeerd werden. Omdat het een vreemd gezicht kan lijken voor bezoekers, hangt aan de kamerdeur een kaartje om hen te vragen eerst een verpleegkundige te spreken vooraleer de kamer binnen te gaan. Momenteel gaat het nog maar om 2 bedden. Samen met het kwaliteitsteam vallen en fixatie zal het verder gebruik van dit bed in AZ Delta geëvalueerd worden.