You are here

Tips handeczeem

Er kunnen verschillende en meerdere oorzaken zijn voor handeczeem. Dit kunnen omgevingsfactoren zijn, een aangeboren component, contactallergie of irritatieve component. Bij een groot deel van de handeczemen speelt uitdroging van de huid door veelvuldige blootstelling aan water, zeep en/of andere irriterende stoffen een belangrijke rol. Ook de winter kan een opstoot uitlokken. Lees onze preventieve tips hier.