Kinder-en jeugdpsychiatrie - Twoape

Twoape is een samenwerking tussen AZ Delta Roeselare, het Jan Yperman Ziekenhuis Ieper, Kliniek Sint-Jozef Pittem, Integrale Jeugdhulp en WINGG (West-Vlaams Integrerend Netwerk Geestelijke Gezondheid) om te beantwoorden aan de nood aan behandeling van kinderen en jongeren met psychische problemen en onder andere een dagbehandeling te kunnen aanbieden in de regio.

Dagbehandeling

Het gaat concreet om een kortdurende, interdisciplinaire kinderpsychiatrische dagbehandeling voor minderjarigen (6-18 jaar).
Dit in een open dialoog, met de focus op herstel en rekening houdend met de context en omgeving van de minderjarige.

Twaope wil aanvullend zijn en aansluiten bij het bestaande zorgtraject van de minderjarige en het al  bestaande hulpverleningsaanbod in het algemeen.

Open dialoog en respect

In onze werking gaan we in contact met de jongere als een uniek persoon.  Dit doen we vanuit een oprechte interesse en in een open dialoog proberen we af te stemmen met alle betrokkenen. Onvoorwaardelijk respect voor jezelf en de anderen uit de omgeving, is hierbij het vertrekpunt.

We willen de ontwikkeling stimuleren afgestemd op de zorgnood, het tempo en de krachten van de jongeren en hun omgeving. Dat vormt de basis voor de hulpverlening, met respect voor ieders beleving.

Samenwerking

Het team engageert zich om continu en actief bij te leren en de zorg voortdurend te verbeteren. Daarbij werken we intens samen en wisselen we onderling onze kennis en ervaringen uit met de verschillende betrokkenen.

Coördinator Twoape

Tine Hollevoet
t 0470 90 41 63
 

4 locaties

Twoape @ Roeselare 1

Voor kinderen en jongeren tussen 6 en 14 jaar in een crisissituatie waarbij er bezorgdheid is over hun psychisch welzijn. De jongere aanmelden kan het best via het crisismeldpunt IJM West-Vlaanderen op 050 33 77 40

Duur: max 2 weken
Locatie: Deltalaan 1, 8800 Roeselare
t 051 23 73 40

Twoape @ Roeselare 2

Voor kinderen en jongeren tussen 6 en 18 jaar, met psychische problemen die al opgenomen werden binnen Integrale Jeugdhulp West-Vlaanderen  als ze het gevoel hebben dat ze er dreigen vast te lopen.

Duur: max 8 weken
Locatie: Deltalaan 1, 8800 Roeselare
t 051 23 73 41

Twoape @ Ieper

Voor kinderen en jongeren tussen 8 en 14 jaar, vastgelopen in hun ontwikkeling, voor wie de bestaande hulpverlening ontoereikend is.

Duur: max 8 weken
Locatie: Poperingseweg 16, 8900 Ieper
e Ieper@twoape.be
t 057 35 69 30

Twoape @ Pittem

Voor jongeren tussen 14 en 18 jaar, die vastlopen in hun ontwikkeling voor wie de bestaande hulpverlening ontoereikend is.

Duur: max 8 weken
Locatie: Boterstraat 6, 8740 Pittem
e Pittem@twoape.be
t 051 63 81 70

Brochure Twoape

Aanmeldingsformulier

De betrokken hulpverlener kan voor de minderjarige contact opnemen via dit aanmeldingsformulier