Uw verhaal, onze zorg: neem deel aan ons ervaringsnetwerk

In AZ Delta beseffen we dat patiënten, naasten en informele zorgverleners (o.a. mantelzorgers) over een bijzondere expertise beschikken. Patiënten zijn expert over hun lichaam en ervaren de zorg - samen met hun naasten - anders dan de zorgverleners en medewerkers van het ziekenhuis. We zijn benieuwd naar jullie ervaringen en luisteren graag naar uw verhaal. We zoeken kandidaten die bereid zijn om in gesprek te gaan (in de vorm van een individueel interview of groepsgesprek) over specifieke onderwerpen die te maken hebben met de zorg en organisatie in AZ Delta. Met uw inbreng willen we leren waar onze eventuele ‘blinde vlekken’ zitten en waar we meer op moeten inzetten. AZ Delta is niet voor niks ‘Uw ziekenhuis’: we willen dat u mee vorm geeft aan verbeterprojecten. Bent u bereid om uw ervaringen te delen? Laat dan hieronder uw gegevens na. We contacteren u graag met meer informatie. Dank, Kerngroep Patiëntenparticipatie

Ik kom voornamelijk met AZ Delta in contact als:

Ik kom in contact met het ziekenhuis:

Ik ben deel van een patiëntenvereniging/lotgenotengroep:

Contactgegevens:

Uw contactgegevens zullen uitsluitend worden gebruikt om u te informeren over het ervaringsnetwerk en om u uit te nodigen om deel te nemen aan bijeenkomsten of bevragingen. U kan op elk moment – op eenvoudig verzoek - uw toestemming tot deelname aan het ervaringsnetwerk stopzetten.   Alle andere informatie die u binnen het ervaringsnetwerk deelt, zal anoniem worden verwerkt. Dit betekent dat de door u gedeelde informatie op geen enkele manier aan u kan worden gekoppeld.