You are here

Verband vitamine D-tekort en COVID-19

Een onderzoek van de dienst laboratoriumgeneeskunde in verband met de relatie tussen een tekort aan vitamine D en COVID, is aanvaard voor publicatie in een Amerikaans wetenschappelijk tijdschrift, de American Journal of Clinical Pathology. De klinisch biologen onderzochten de vitamine D-status bij de opname van 186 COVID-19-patiënten in AZ Delta.


Vitamine D regelt de botdensiteit maar versterkt ook het aangeboren afweersysteem en voorkomt een overreactie van het immuunsysteem. Uit de studie van AZ Delta blijkt dat er een duidelijk verband is tussen een tekort aan vitamine D bij opname, het stadium van COVID-19 en het risico op overlijden. Dit staat los van aandoeningen die te maken hebben met vitamine D zoals chronisch longlijden, hart- en vaataandoeningen en diabetes.

Een tweede studie van AZ Delta die wordt voorgesteld op 20 november 2020 op het jaarlijks symposium van de Koninklijke Belgische Vereniging voor Laboratoriumgeneeskunde, toont verder aan dat in 2019 nagenoeg de helft van de 16.274 geteste ambulante en gehospitaliseerde patiënten een vitamine D-tekort hadden. Vooral mannelijke COVID-patiënten vertoonden ernstige vitamine D-tekorten.

Hoewel de studie van AZ Delta een duidelijk verband toont tussen een vitamine D-tekort en ernstige COVID-19-longziekte, bewijst dit niet dat er een direct oorzakelijk verband is. Daarvoor zijn nu dringend grote studies nodig waarbij mensen vitamine D-supplementen of placebo’s nemen, om dan op te volgen of vitamine D een ernstige SARS-CoV-2 infectie voorkomt. De klinisch biologen van AZ Delta vragen intussen aandacht voor het vermijden van vitamine D-tekorten als preventie tegen ernstige COVID-19.