You are here

Verklaring over oud-gynaecoloog Sint-Rembertziekenhuis

Een intussen gepensioneerd gynaecoloog, die tot eind 2016 werkte in het voormalige Sint-Rembertziekenhuis in Torhout, heeft in de jaren ’80 mogelijk zijn eigen sperma gebruikt voor kunstmatige bevruchting zonder overleg met de wensouders. De wensouders hadden enkel toestemming gegeven voor het gebruik van donorsperma van een ‘onbekende donor’.
Via een DNA-onderzoek in een geaccrediteerd laboratorium kwam het donorkind te weten dat de er verwantschap is met de betrokken gynaecoloog. Voor het donorkind roept deze vaststelling heel wat emoties op. Van wie je afstamt is heel erg bepalend voor je identiteit.

Ethisch is het op geen enkele manier aanvaardbaar dat een gynaecoloog spermadonor zou zijn geweest voor zijn patiënte zonder voorafgaand overleg en toestemming van de wensouders. Ook al was er in dat tijdskader geen regelgeving voor vruchtbaarheidsbehandelingen, toch moeten wensouders erop kunnen vertrouwen dat de gynaecoloog, bij wie ze in behandeling zijn, hen correcte informatie geeft over een behandeling en over het gebruik van donorsperma.

Ziekenhuis neemt verantwoordelijkheid

De feiten dateren van midden de jaren ’80 en gebeurden in het Sint-Rembertziekenhuis in Torhout, dat in 2018 door AZ Delta overgenomen werd. Hoewel de betrokken gynaecoloog dus nooit voor AZ Delta heeft gewerkt - hij stopte zijn activiteit eind 2016 - wil het ziekenhuis toch zijn verantwoordelijkheid opnemen.
De directie heeft al meerdere gesprekken gehad met het donorkind en de voorzitster van de vzw Donorkinderen met als bedoeling om hun noden voor ondersteuning in te schatten. AZ Delta bood ook psychologische ondersteuning aan het donorkind aan en zal zijn volledige medewerking verlenen bij een eventueel gerechtelijk onderzoek.

Erkenning fertiliteitscentrum sinds 1999

Sinds 1999 worden fertiliteitsdiensten wettelijk erkend. De fertiliteitsdienst van AZ Delta (toen nog het H.-Hartziekenhuis Roeselare) heeft sindsdien een erkenning voor fertiliteitsbehandelingen in campus Rumbeke. De vruchtbaarheidsbehandelingen gebeuren er enkel met partnersperma.
De fertiliteitskliniek van AZ Delta houdt zich strikt aan de strenge normering en krijgt ook geregeld inspecties door het Agentschap Zorg en Gezondheid en het FAGG (het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten).

Contactmogelijkheden voor vragen

We begrijpen zeer goed dat dit bericht veel vragen kan oproepen zowel bij de donorkinderen als bij ouders die in behandeling zijn geweest bij de betrokken gynaecoloog en bij wie een kunstmatige inseminatie met donorsperma heeft plaatsgevonden.

Donorkinderen en ouders die met vragen zitten over de zorg in het voormalige Sint-Rembertziekenhuis kunnen terecht bij integriteit@azdelta.be Deze mailbox wordt beheerd door onze onafhankelijke auditor.

Het is ook mogelijk om te bellen op het nummer van onze ombudsdienst 051 23 62 46 tijdens de kantooruren.

Na afloop van een reportage in Terzake op donderdagavond 30 juni ontvingen we via deze kanalen enkele vragen, die we nu zorgvuldig en in alle discretie zullen opvolgen.

Donorkinderen die informatie willen inwinnen over hun afkomst of die in contact willen komen met andere donorkinderen, kunnen terecht op https://www.donorkinderen.com of mailen naar donorkinderen@gmail.com. Bellen kan ook naar 0478 685 622.

Meer info in persbericht vzw Donorkinderen