You are here

Versoepeling partners bij raadpleging zwangerschap

Partners mogen vanaf 15 maart meekomen naar de raadplegingen zwangerschap op week 12, 20 en 35 van de zwangerschap. Dat zijn de belangrijkste momenten in het opvolgen van de zwangerschap.
Er zal wel extra aandacht zijn voor het behouden van de anderhalve meter afstand tussen de aanwezigen in de wachtzalen.

We vragen om in elkaars belang deze regeling te respecteren zodat alles correct kan verlopen. Dan kunnen we op die manier deze versoepeling voor de zwangeren blijven behouden.
Voor andere begeleiders dan partners van zwangeren blijft de bestaande regeling van kracht.
De regeling voor bezoekers blijft helaas ook ongewijzigd. Dit is noodzakelijk om verdere verspreiding van de meer besmettelijke varianten van het coronavirus zo veel mogelijk te beperken.


zwangerschap raadpleging gynaecoloog