You are here

Verstrengde bezoekersregeling

Er is nog maar één vaste bezoeker per patiënt toegelaten tijdens de gewone openingsuren. De patiënt mag 2 vaste bezoekers aanwijzen die dan onderling afspreken wanneer ze apart op bezoek kunnen komen voor maximum één uur. Kinderen onder de 12 jaar zijn niet toegelaten als bezoeker.

De volledige regeling in verband met bezoek vind je hier.
Alle info over raadplegingen en begeleiding patiënten staan op deze pagina.

Voor de raadplegingen (ook voor kinderen) mag nog 1 begeleider meekomen.
Op spoed zijn geen begeleiders toegelaten.

Iedereen die het ziekenhuis binnenkomt draagt een chirurgisch mondmasker vanaf 6 jaar.


Check coronapas

Vanaf woensdag 8 december wordt iedereen die ons ziekenhuis binnenkomt, gevraagd om de coronapas voor te leggen en er wordt ook gevraagd naar mogelijke symptomen van COVID. Als u een geldige coronapas heeft en geen symptomen vertoont, kunt u naar binnen met een chirurgisch mondmasker.

Patiënten die naar de raadpleging komen zonder geldige coronapas, dragen een FFP2-masker in het ziekenhuis. Patiënten die besmet zijn of symptomen hebben, nemen vooraf contact op met hun behandelende arts. Die zal evalueren of de raadpleging kan uitgesteld worden. Indien blijkt dat deze niet kan uitgesteld worden, krijgt u van uw arts een attest. Wanneer u naar het ziekenhuis komt, draagt u dan een FFP2 masker en toont u dit attest aan de ingang.

Begeleiders en mantelzorgers die geen geldige PCR kunnen tonen, kunnen mee binnen op voorwaarde dat ze een FFP2-masker (eendenbekmasker) meebrengen en correct dragen.

Personen die op bezoek komen en die symptomen hebben of die geen coronapas kunnen tonen, krijgen alleen toegang als er een negatieve PCR-test kan worden voorgelegd van de laatste 48 uur.

We beseffen dat dit een strenge regeling is, maar het is van groot belang voor de veiligheid van alle patiënten en medewerkers in AZ Delta.