You are here

Voortaan 1 dossier per patiënt

Vandaag schakelen de 5 campussen van AZ Delta, in 1 dag over op 1 geïntegreerd elektronisch patiëntendossier (EPD). Dit EPD heeft veel voordelen voor de patiënt. Alle gegevens per patiënt zijn voortaan terug te vinden voor alle artsen en zorgverleners, die betrokken zijn bij de behandeling. Ook de volledige medicatie die de patiënt inneemt, met inbegrip van de thuismedicatie is nu makkelijk te consulteren op alle plaatsen in het ziekenhuis.

Er zal dus niet langer gewerkt worden met zowat 30 verschillende softwarepakketten en de papieren dossiers. Zowel de chirurg in de operatiezaal als de planning, de apotheek, de diëtist… tot de facturatie zullen vanaf dan werken met eenzelfde softwarepakket. Dit EPD de patiëntveiligheid en de kwaliteit van zorg ten goede.  Het EPD laat de artsen ook toe om gestructureerd een veelheid aan data te verzamelen waarop ze zich kunnen baseren om de resultaten van de behandelingen te evalueren en zo te werken aan een continue verbetering.  Er is ook veel aandacht voor databeveiliging en privacy. 

Zelf dossier inkijken

In een volgende fase, over een paar maanden, wordt met deze software bovendien een zorgportaal geopend voor patiënten en huisartsen. De patiënten kunnen dan zelf hun dossier inkijken, ze kunnen ook een afspraak maken, vragenlijsten invullen, meer uitleg krijgen over de aandoening of ingreep via de brochures die voor hen klaar staan in het portaal. Ze zullen via dat portaal ook vragen kunnen stellen aan hun arts of gespecialiseerde verpleegkundige. 

Eventuele vertraging

Vandaag en de komende week zijn bijna 200 consultants van de Nederlandse leverancier ChipSoft aanwezig om ervoor te zorgen dat de overschakeling vlot en zorgvuldig verloopt. Er kunnen eventueel de komende dagen dus nog wat vertragingen zijn, waarvoor onze excuses. 

HiX azdelta