You are here

Vrijwilligers in de bloemetjes

Om de vrijwilligers van harte te bedanken voor hun erg waardevolle inzet trakteerde AZ Delta op een nieuwjaarsetentje in de Oude Melkerij. Het werd een gezellig samenzijn!

AZ Delta zet vrijwilligers in de bloemetjes

AZ Delta telt maar liefst 122 vrijwilligers, actief over de 5 campussen. Zij helpen o.m aan de onthaalkiosken, op de palliatieve zorgeenheid, de kinderafdeling, dienst spirituele zorg, revalidatie en andere verblijfsafdelingen.