You are here

Je loopbaan

Bij AZ Delta staat de loopbaan van onze artsen en medewerkers voorop. Door je de kans te geven om intern en extern opleidingen te volgen, kan je je talenten verder ontplooien en optimaal inzetten binnen onze organisatie. Daarnaast willen we samen met jou je ambities in kaart brengen en een loopbaantraject uitstippelen. Daarom communiceert AZ Delta interne vacatures en mogelijkheden via intranet. Als medewerker doorloop je een functioneringscyclus bestaande uit verschillende gesprekken zodat we kunnen polsen naar je verwachtingen en je feedback kunnen geven over je functioneren. Ook de psychosociale pijler is voor ieder van ons van groot belang. Als werkgever willen we daarom ook inzetten op zorg voor de medewerkers en artsen aan de hand van een uitgewerkt psychosociaal welzijnsbeleid.

Vorming
Interne mobiliteit
Functioneringscyclus
Welzijn