You are here

Functioneringscyclus voor nieuwe medewerkers

Introductiegesprek (2 weken na indiensttreding):

We vinden het belangrijk om met jou een gesprek te voeren over je verwachtingen, maar ook over de verwachtingen die jouw leidinggevende heeft ten aanzien van jou. Een goed instrument om dit gesprek voor te bereiden is je functiebeschrijving. Tijdens het introductiegesprek zullen de verschillende resultaatsgebieden en competenties met jou worden doorlopen en kan er bekeken worden welke doelstellingen vanuit het jaarplan bereikt dienen te worden.

Functioneringsgesprek (3 maanden na indiensttreding)

Het functioneringsgesprek is een gesprek met je leidinggevende, waarin de voortgang ten aanzien van de resultaatsgebieden wordt besproken. Eventuele knelpunten, interne samenwerking, de sfeer… kunnen worden besproken. Daarnaast is het gesprek ook bedoeld om te peilen naar je tevredenheid, wensen en behoeften en na te gaan hoe de samenwerking verloopt. Er wordt geen oordeel uitgesproken en niet geëvalueerd. Er worden wel afspraken gemaakt die genoteerd worden om ze verder te kunnen opvolgen.

Evaluatiegesprek (6 maand na indiensttreding)

De bedoeling in het evaluatiegesprek is om een eindbalans op te maken van het functioneren gedurende de voorbije periode. Tijdens het gesprek overloopt je leidinggevende samen met jou de competenties en de kernresultaatsgebieden uit de functiebeschrijving én de afspraken die eventueel gemaakt werden na de vorige gesprekken. Er wordt ook een eindscore toegekend. Indien er bijsturing nodig is, vindt er een apart bijsturingsgesprek plaats. Bij een positieve evaluatie worden opnieuw doelstellingen vastgelegd voor de volgende evaluatiecyclus.

 

Na dit introductietraject kom je in de gewone evaluatiecyclus terecht waarbij je als niet-leidinggevende afwisselend om het jaar een functioneringsgesprek of evaluatiegesprek hebt met je leidinggevende. Voor leidinggevenden gaan beide gesprekken jaarlijks door.