You are here

Onthaal- en inwerktraject

Het is belangrijk dat je je snel thuis voelt in de werkomgeving. Dat willen we ondersteunen door het aanbieden van volgende zaken:

Onthaaldagen

Elke eerste maandag van de maand (uitgezonderd in augustus) wordt een onthaaldag voor alle nieuwe medewerkers georganiseerd. Naast een interactieve manier om kennis te maken met het ziekenhuis bieden we er ook enkele opleidingsmodules aan zodat je aan de slag kan!

Introductiegesprek

Op de dienst zelf kan je tijdens een introductiegesprek samen met je leidinggevende afstemmen over de verwachtingen rond je opstart en inwerkperiode. Om je de kans te geven om je stap voor stap in te werken in de nieuwe job, maken wij gebruik van een inwerkchecklist. Je beheert dit document zelf en bent mede verantwoordelijk voor het doorlopen van de verschillende stappen in dit proces. Deze checklist wordt geëvalueerd tijdens het tussentijds functioneringsgesprek en het evaluatiegesprek.

Peter of meter

De meeste diensten wijzen elke nieuwe medewerker een meter of peter toe op de afdeling. Jouw meter of peter helpt je op een makkelijke en vlotte manier integreren binnen het team, ondersteunt je tijdens de verschillende stappen van je inwerkperiode en maakt je wegwijs in de nieuwe werkomgeving.

Waarden

AZ Delta hecht er veel belang aan om de juiste waarden na te streven in onze dagelijkse werking.