You are here

Onthaal- en inwerktraject

Het is belangrijk dat je je snel thuis voelt in de werkomgeving. Dat willen we ondersteunen door het aanbieden van volgende zaken:

Onthaaldagen

We organiseren vijf keer per jaar onthaaldagen. Op de eerste onthaaldag willen we je een warm welkom geven in je nieuwe werkomgeving. Je maakt op een interactieve manier kennis met collega starters en ons ziekenhuis. Op dag twee  opleidingen zijn er opleidingen ingepland in verschillende thema’s zodat je snel met onze softwarepakketten en procedures aan de slag kan.

Introductiegesprek

Op de dienst zelf kan je tijdens een introductiegesprek samen met je leidinggevende afstemmen over de verwachtingen rond je opstart en inwerkperiode. Om je de kans te geven om je stap voor stap in te werken in de nieuwe job, maken wij gebruik van een inwerkchecklist. Je beheert dit document zelf en bent mede verantwoordelijk voor het doorlopen van de verschillende stappen in dit proces. Deze checklist wordt geëvalueerd tijdens het tussentijds functioneringsgesprek en het evaluatiegesprek en nadien bijgehouden in je personeelsdossier op de personeelsdienst.

Peter of meter

De meeste diensten wijzen elke nieuwe medewerker een meter of peter toe op de afdeling. Jouw meter of peter helpt je op een makkelijke en vlotte manier integreren binnen het team, ondersteunt je tijdens de verschillende stappen van je inwerkperiode en maakt je wegwijs in de nieuwe werkomgeving.

Waarden

AZ Delta hecht er veel belang aan om de juiste waarden na te streven in onze dagelijkse werking.