You are here

Personeelsvoordelen

Activiteiten en kortingen

Als medewerker van AZ Delta geniet je van een aantal personeelsvoordelen via ons voordelenplatform.

Via de personeelsdienst en intranet kan je hier meer informatie over verkrijgen.

Kinderdagverblijf

Het kinderdagverblijf  De Speelberg Roeselare is opgericht in samenwerking met AZ Delta. Het bevindt zich in de Deltalaan 3 in Roeselare, bij de campus Rumbeke (oprijden via de parking AZ Delta en richting spoedgevallen volgen). Het kinderdagverblijf heeft een vergunning voor 40 plaatsen waarvan twee derden voorbehouden wordt voor personeelsleden van het ziekenhuis AZ Delta.

Het kinderdagverblijf is elke weekdag open van 7 uur tot 18 uur en de dagprijs wordt berekend op basis van het inkomen.
Flexibele vroeg- en laatopvang vanaf 6 uur tot 19.15 uur kan op aanvraag. 

Meer info over het kinderdagverblijf vind je hier www.despeelbergvzw.be.