You are here

Hospitalisatieverzekering

Als medewerker van AZ Delta geniet je vanaf je indiensttreding een gratis hospitalisatieverzekering.

Ook gezinsleden kunnen tegen een voordelig groepstarief aansluiten. Uiteraard is de premie voor gezinsleden in dat geval te betalen door de medewerker.  Als je kiest om je gezinsleden aan te sluiten, dan ben je verplicht om alle gezinsleden aan te sluiten tenzij er kan worden aangetoond dat er al een dekking is door een andere polis (bv. je partner heeft al een hospitalisatieverzekering op zijn/haar werk). Wijzigingen binnen het gezin moeten zo snel mogelijk worden gemeld aan de personeelsdienst.

Meer informatie over de hospitalisatieverzekering en de polisvoorwaarden kun je terugvinden op intranet – personeelsinfo- hospitalisatieverzekering.