You are here

Loon

Al je geleverde prestaties en afwezigheden worden door je diensthoofd geregistreerd in plan@saga. Op basis hiervan voeren de dossierbeheerders van de personeelsdienst in samenwerking met Securex voor de contractuele medewerkers en Infohos voor de statutaire medewerkers de maandelijkse loonberekening uit. Na iedere loonberekening krijg je een loonfiche thuisgestuurd met een overzicht van je prestaties. Zo heb je de mogelijkheid om na te kijken of de uitbetaalde bedragen overeenstemmen met de geleverde prestaties. Het is mogelijk je loonfiche elektronisch te ontvangen via Zoomit als je werkt met internetbankieren (www.zoomit.be). De lonen worden uiterlijk op de vierde werkdag van de volgende maand gestort. Eventuele correcties worden doorgevoerd in de helft van elke maand.

Als medewerker van het ziekenhuis word je betaald volgens de officiële barema’s die van toepassing zijn in het paritair comité van de privé-ziekenhuizen (P.C. 330). Voor de arbeiders wordt gewerkt met een uurloon, voor de bedienden met een maandloon.

Voor vragen met betrekking tot verloning en contracten kan je terecht bij je dossierbeheerder (intranet-personeelsinfo-organogram-organogram p&o).