You are here

Elektronisch patiëntendossier

AZ Delta maakt voor het consulteren en registeren van medische informatie gebruik van het elektronisch patiëntendossier HiX.
HiX heeft een eigen terminologie en gebruikswijze die aangeleerd moeten worden om op een correcte wijze gegevens van het patiëntendossier te raadplegen en te bewerken.
Ben je student vanuit de opleiding geneeskunde - verpleegkunde – vroedkunde – dieetkunde - audiologie - radiologie – kinesitherapie – ergotherapie – logopedie – sociale dienst – psychologie – medical management dan wordt er verwacht dat je voor aanvang van je stage de verplichte  e-learning volgt. Het te behalen slaagpercentage is 70 procent, je kan de e-learning blijven herhalen tot je dit hebt behaald.

Als je stage loopt in de zorg, zal je op je schoolmailadres een uitnodiging ontvangen om de e-learning te volgen. Volg goed de instructies op die in deze mail worden meegegeven.
Je maakt de e-learning éénmaal gedurende dezelfde opleiding.
Uiterlijk 2 werkdagen voor de start van je stage moet je de e-learning volgens de instructies afgewerkt hebben. Dan ontvang je je logingegevens via je schoolmailadres en op je persoonlijke gsm-nummer. Volgde je al eerder tijdens je opleiding de e-learning, dan ontvang je ook 2 dagen voor de start van je stage je logingegevens.