You are here

Elektronisch patiëntendossier

AZ Delta maakt voor het consulteren en registeren van medische informatie gebruik van het elektronisch patiëntendossier HiX.
HiX heeft een eigen terminologie en gebruikswijze die aangeleerd moeten worden om op een correcte wijze gegevens van het patiëntendossier te raadplegen en te bewerken.
Ben je student vanuit de opleiding geneeskunde - verpleegkunde – vroedkunde – dieetkunde - audiologie - radiologie – kinesitherapie – ergotherapie – logopedie – sociale dienst – psychologie – medical management dan wordt er verwacht dat je voor aanvang van je stage de verplichte  e-learning volgt. Het te behalen slaagpercentage is 70 procent, je kan de e-learning blijven herhalen tot je dit hebt behaald.

Je zal per mail een uitnodiging ontvangen om de e-learning te volgen. Volg goed de instructies op die in deze mail worden meegegeven.
Je maakt de e-learning éénmaal gedurende dezelfde opleiding.