You are here

Dieetafdeling

Joséphine is diëtiste bij AZ Delta. In dit filmpje vertelt ze wat een diëtist doet in het ziekenhuis en waarom ze voor deze job koos.

 

 

Voorstelling dienst

De dieetafdeling van AZ Delta telt 24 diëtisten. Als dieetafdeling vallen wij binnen de cluster patiëntenbegeleiding. Binnen deze cluster zit ook de sociale en psychologische dienst, palliatief supporteam en de dienst spirituele zorg.
De diëtisten zitten verspreid over de verschillende campussen. Afhankelijk op welke campus de stage zal plaatsvinden kan je op verschillende domeinen stage lopen. Iedere diëtiste heeft zich gespecialiseerd binnen bepaalde domeinen. Dit is noodzakelijk om ziektespecifiek advies te kunnen geven en ons zeer gericht te gaan bijscholen. Een aantal domeinen waarbinnen je stage kan lopen zijn: diabetes, nierziekten, oncologie, bariatrische chirurgie, kinderziekten, geriatrie, hartziekten, kritische zorg op intensieve zorgeenheid en midcare, revalidatie.

Opdrachten

Een aantal domeinspecifieke opdrachten kunnen zijn: opmaken van dagschema’s, ontwikkelen van receptuur voor patiënten met dialyse, bezoek aan de afdeling radiotherapie, screenings op ondervoeding bij onze kwetsbare ouderen, uitleg voeding arm aan verzadigde vetzuren op de afdeling hartziekten, een voordracht geven op de hartrevalidatie... 

We verwachten dat je vooraf aan de stageperiode, een aantal doelstellingen formuleert waaraan je graag wenst te werken. Een voorbeeld hiervan kan zijn: “Ik wil meer inzicht krijgen in de behoeftebepaling voor patiënten op de dienst intensieve zorg om sondevoeding op maat te kunnen voorschrijven”.

Als je goed voorbereid bent en de leerdoelstellingen zijn duidelijk, kunnen we het leervermogen maximaal maken. Hierbij aansluitend kunnen we eventueel een dag kijkstage op een andere campus inplannen als dit domein niet onmiddellijk beschikbaar is op de campus waarop je stage loopt.

Verantwoordelijke stage

Eva Van Bever, teamleider
t 051 23 75 18
e eva.vanbever