You are here

Ergotherapie

Denk je er aan om stage te volgen voor je opleiding ergotherapie? Thomas is ergotherapeut bij AZ Delta. In dit filmpje vertelt hij wat een ergotherapeut doet in het ziekenhuis en waarom hij voor deze job koos.

Campus Brugsesteenweg - Ergotherapie psychiatrie

Voorstelling 6X0 PAAZ ergotherapie (volw)

Wij werken nauw samen met psychiaters, psychologen, verpleegkundigen, sociale dienst en ergotherapeuten. We staan in voor de behandeling van cliënten met allerhande psychiatrische problematieken: alcohol- en medicatieverslaving, persoonlijkheidsproblematieken, depressie, bipolariteit...

De behandeling is herstelgericht en bestaat onder andere uit therapieën.  Voor deze therapieën werken we in 3 therapiegroepen en het multidisciplinair team neemt een deel van deze therapieën op zich.  Als ergotherapeut staan wij in voor therapieën als: koken, sport, creatieve therapie, sprookjestherapie, muziektherapie, relaxatie, info, socio – culturele activiteiten, tijdsinvulling en ergotherapeutische oplossingen in het kader van zelfredzaamheid.

Contact

Neem voor praktische zaken minstens een week voor aanvang van de stage via mail contact op via

Lieve Lannoo, teamleider
 051 23 61 68
e psychiatrie.ergo@azdelta.be.

Campus Brugsteenweg

6X1 fysio - ergo – loco

Mieke Desimpele, teamleider
t 051 23 69 62
e mieke.desimpele@azdelta.be

6C2 fysio -ergo-neuro + 6X1 fysio - ergo - locomotorisch

Sofie Ternest, teamleider
t 051 23 69 77
e sofie.ternest@azdelta.be

Campus Rumbeke

5.4.3 revalidatie geriatrie – ergo

Annick Petillion, teamleider
t 056 52 21 70
e annick.petillion@azdelta.be

5.4A2 fysio revalidatie  - ergo

Ann Soetaert, teamleider
t 051 23 71 84
e ann.soetaert@azdelta.be

5.0.5A psy ergotherapie (jongeren)

Ingrid Vermeulen, hoofdverpleegkundige
t 051 23 81 30
e ingrid.vermeulen@azdelta.be

Campus Menen

Fysio - revalidatie - Ergo

Petillion Annick, teamleider
t 056 52 21 70
e annick.petillion@azdelta.be

Campus Torhout

Ergotherapie

Patrick Vermandere, teamleider
t 050 23 25 40
e patrick.vermandere@azdelta.be